Dodana: 23 styczeń 2015 07:22

Zmodyfikowana: 23 styczeń 2015 07:22

Propozycja zmian w budżecie województwa

We wtorek 20 stycznia Zarząd Województwa podczas posiedzenia, któremu przewodniczył marszałek Mieczysław Baszko, zaaprobował zmiany w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie województwa na rok 2015.
Przedstawił je skarbnik województwa Henryk Gryko.

Najważniejsze zmiany to zwiększenie o 5 milionów złotych kwoty przewidzianej na remonty dróg wojewódzkich, stworzenie rezerwy celowej w wysokości 2,7 mln zł na wkłady własne dla szpitali, przeznaczenie 200 tysięcy złotych na zakupy sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, utworzenie rezerwy ponad 2,5 mln zł w związku z poręczeniem przez samorząd województwa kredytu rewolwingowego zaciągniętego przez PKS Białystok.
Mimo wyższych wydatków, planowany na ten rok deficyt nie zostanie zwiększony. Wyższe wydatki mają być pokryte z wyższych wpływów do budżetu m.in. z podatków CIT i PIT oraz z oszczędności.
Proponowane zmiany Zarząd Województwa przedstawi radnym w formie autopoprawki do budżetu. Sesja sejmiku poświęcona uchwaleniu budżetu odbędzie się w piątek 23 stycznia.   

facebook