Dodana: 11 wrzesień 2018 13:50

Zmodyfikowana: 12 wrzesień 2018 08:46

Zarząd województwa podpisał umowę intencyjną z Bankiem Rozwoju Rady Europy

Linia kredytowa opiewa na 280 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na wkłady własne samorządu w inwestycje drogowe i szpitalne. Kontrakt został podpisany 11 września br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. W imieniu zarządu województwa umowę podpisali marszałek Jerzy Leszczyński i wicemarszałek Anna Naszkiewicz. Bank Rozwoju Rady Europy reprezentował Gubernator Banku Rozwoju Rady Europy Rolf Wenzel. Województwo podlaskie jest szóstym regionem w Polsce, który będzie korzystał z oferty BRRE.

Ilustracja do artykułu podpisanie umowy kredytowej z ceb-18.jpg

Jak podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński,  podpisana umowa pozwoli na sfinalizowanie wielu rozpoczętych inwestycji, zwłaszcza inwestycji drogowych. Choć w większości są one finansowane ze środków unijnych, to samorząd potrzebuje pieniędzy na wkłady własne.
Pierwsza transza pieniędzy, około 70 mln. zł będzie wykorzystana jeszcze w tym roku.
- Te fundusze przeznaczymy na konkretne inwestycje, to m.in. droga Kleosin - Markowszczyzna, gdzie udział własny województwa wynosi 22 mln zł i droga Białystok - Supraśl – w tym przypadku na wkład własny samorząd potrzebuje 32 mln. zł. – mówił marszałek Leszczyński - Planujemy też sfinalizować inne, najpilniejsze przedsięwzięcia zaplanowane na tę kadencję sejmiku województwa.

To jest pierwsza pożyczka udzielana przez Bank Rozwoju Rady Europy województwu podlaskiemu, ale nie pierwsza umowa w Polsce. Instytucja współpracuje z naszym krajem od 20 lat.
Jak podkreśla gubernator Rolf Wenzel, celem Banku jest finansowanie inicjatyw poprawiających jakość życia społeczności lokalnych, takich właśnie jak infrastruktura drogowa czy zdrowotna.
Nasz region jest szóstym województwem w kraju, które pozytywnie przeszło procedury zdolności finansowej  i otrzymało limit kredytowy w  BRRE.
 - To, że przeszliśmy weryfikację bankową świadczy o dobrej kondycji finansowej województwa. Dobrze zostały ocenione też nasze propozycje i plany na przyszłość – mówiła wicemarszałek Anna Naszkiewicz - Dostajemy możliwość korzystania z pożyczki na preferencyjnych warunkach i warto podkreślić, że otwarcie linii kredytowej nie jest zobowiązaniem do zaciągnięcia kwoty 280 mln zł właśnie w tej chwili. Jest to możliwość sfinansowania naszych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury zdrowotnej i drogowej do kwoty 280 mln.  

Plusy oferty BRRE to  okres kredytowania na 20 lat, czego nie mógł zaproponować żaden bank z Polski, okres karencji – 5 lat, co oznacza, że dopiero po pięciu latach od zaciągnięcia kredytu województwo zacznie spłacać zobowiązania (nie licząc odsetek), koszty kredytu są obecnie najniższe na rynku, a sam kredyt zostanie zaciągnięty w złotówkach.
Maksymalna kwota kredytu zaciągnięta w jednym roku wynosi 140 mln zł. Umowa została podpisana na trzy lata.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli również wcemarszałek Maciej Żywno, członkowie zarządu Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski, a także skrabnik województwa Henryk Gryko.

 

ak
video: Bogdan Bednarek

O umowie ramowej z BRRE czytaj też TUTAJ 

 

facebook