Dodana: 29 kwiecień 2018 19:23

Zmodyfikowana: 29 kwiecień 2018 19:23

Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził kolejne lokalne programy rewitalizacji

Chodzi o miasto Siemiatycze oraz gminy Łomża i Turośl. W Siemiatyczach rewitalizacją zostanie objęte centrum miasta, w tym ulice Grodzieńska, 11 Listopada, Małopolska, Pałacowa, Świętojańska, Szpitalna, 3 Maja, Dąbrowskiego oraz Plac Jana Pawła II i tereny nad zalewem. Ten obszar zajmuje 1,46 km2, czyli 4 proc. powierzchni miasta. Mieszka tam 2617 (prawie 18 proc.) mieszkańców Siemiatycz.

Ilustracja do artykułu zarzad.jpg

 

W ramach programu rewitalizacji zaplanowane są różne przedsięwzięcia. Wśród najważniejszych są m.in. odnowa terenów wzdłuż rzeki Kamionka, odnowa zabytkowego obszaru śródmiejskiego, zagospodarowanie terenów przy zalewie. Program uwzględnia tez inicjatywy społeczne, np. aktywizację zawodową i rozwianie przedsiębiorczości wśród mieszkańców czy aktywizację seniorów, promocję zdrowego trybu życia.

Szacunkowa wartość projektów przewidzianych do realizacji to ponad 30 mln zł.

W gminie Łomża rewitalizacja obejmie miejscowości: Stare Modzele, Modzele-Wypychy, Chojny Młode, Puchały, Lutostań, Mikołajki, Wygoda, Bacze, Gać. To łącznie 4,8 km2, czyli 1,8 proc. powierzchni gminy. Mieszka tam 3047 osób – 27,7 proc. mieszkańców.

Gmina Łomża zaplanowała do realizacji 27 głównych projektów o wartości ok. 16 mln zł. Zakładają one np. budowę małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, modernizację świetlic wiejskich, modernizację oświetlenia ulicznego, usuwanie azbestu czy doposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt ratowniczo-gaśniczy, a także informatyzację bibliotek (w Podgórzu, Pniewie, Wygodzie) oraz świetlic wiejskich (w Chojnach Młodych i Puchałach). Gmina chce też m.in. wybudować chodniki we wsi Wygoda oraz zmodernizować tam wodociąg, w Pniewie planuje utworzenie klubu seniora. Mieszkańcy obszaru objętego rewitalizacją będą też mogli skorzystać z różnego rodzaju działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji czy zakładaniem działalności gospodarczej.

Z kolei w gminie Turośl odnową zostaną objęte wsie: Adamusy, Cieciory, Dudy Nadrzeczne, Popiołki, Ptaki, Samule, Szablaki, Zimna. Stanowią one 8 proc. obszaru gminy. Mieszka tam 1186 osób (22,6 proc. wszystkich mieszkańców gminy).

Wśród kilkunastu projektów o wartości prawie 10 mln zł, które zostały uwzględnione w programie rewitalizacji, znalazły się m.in. inwestycje związane z poprawą infrastruktury drogowej, modernizacją oświetlenia ulicznego, a także stworzeniem miejsc do wypoczynku i rekreacji oraz zagospodarowaniem terenu nad rzeką Pisa.

Turośl chciałaby też zrealizować np. projekty dotyczące przeciwdziałania bezrobociu, stworzenia miejsca opieki dla najmłodszych mieszkańców (do lat 3) czy projekty rozwijające kompetencje i umiejętności potrzebne na rynku pracy wśród dorosłych i młodzieży.

 

facebook