Dodana: 31 lipiec 2018 12:26

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2018 12:27

Zajęcia w szkołach i kolektory słoneczne. Zarząd Województwa przyznał dotacje gminom z Lokalnych Grup Działania

Na dzisiejszym posiedzeniu, 31 lipca, Zarząd Województwa przyznał prawie 224 tys. zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego gminie Augustów na zajęcia dodatkowe dla uczniów i wyposażenie w szkołach w Kolnicy i Żarnowie, a gminie Brańsk – 912 tys. zł na instalacje odnawialnych źródeł energii na domach mieszkańców.

Ilustracja do artykułu kolektory sloneczne.jpg

Gminy wzięły udział w konkursach, ogłoszonym w ramach ich LGD, a dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Gmina Augustów należy do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski. Dzięki dotacji, z zajęć dodatkowych skorzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Kolnicy oraz SP im. Jana Pawła II w Żarnowie. Będą to m.in. zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze (z matematyki, przyrody, angielskiego) oraz rozwijające uzdolnienia, informatyczne. Nauczyciele z tych placówek również podszkolą kompetencje. W ramach projektu zostaną kupione materiały edukacyjne, potrzebne do tych zajęć: podręczniki, scenariusze zajęć, materiały multimedialne, a także sprzęt komputerowy. Koszt to 236,4 tys. zł, większość pokryje dotacja z RPOWP – 223,6 tys. zł. 


Gmina Brańsk z LGD Stowarzyszenia „Brama na Podlasie” otrzyma dofinansowanie na instalację 75 kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych, zlokalizowanych na terenie gminy. Wartość inwestycji to 1,2 mln zł, dofinansowanie z RPOWP – 912 tys. zł. 
(bm)

facebook