Z prac zarządu

Muzeum Podlaskie, szpital im. J.Śniadeckiego i Gimnazjada Strzelecka - zarząd województwa przyznał dotacje

 • Nawet o połowę może wzrosnąć liczba regionalnych połączeń pasażerskich

  Miniaturka artykułu
  2016-04-11 13:47:38

  Już od przyszłego roku liczba regionalnych połączeń kolejowych w Podlaskiem może wzrosnąć o 47 proc – poinformował na konferencji prasowej Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. To efekt ogłoszonych konsultacji społecznych i zgłoszonych przez mieszkańców Podlaskiego postulatów. Co więcej te dodatkowe przejazdy kosztowałyby budżet województwa jedynie 2,5 mln zł, przy zakładanych wcześniej 18,5 mln przeznaczonych na transport pasażerski kolejowy.

 • Powstał Zespół doradczy do opracowania założeń rozwoju inwestycji infrastrukturalnych

  Miniaturka artykułu
  2016-04-08 19:51:57

  Powołał go w piątek 8 kwietnia Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego. W jego skład weszli przedstawiciele podlaskich samorządowców, naukowców i przedsiębiorców. Cel jest jeden – zmaksymalizować szanse na rozwój naszego regionu w oparciu o tranzyt i bliskość granicy Unii Europejskiej.

 • Muzeum Podlaskie, szpital im. J.Śniadeckiego i gimnazjada strzelecka - zarząd województwa przyznał dotacje finansowe

  Miniaturka artykułu
  2016-03-22 12:21:25

  Dotacja celowa na przebudowę i rozbudowę Śniadecji, zapewnienie wkładów własnych Muzeum Podlaskiemu na realizację projektów dofinansowywanych z Ministerstwa Kultury –22 marca zarząd województwa podlaskiego podjął decyzje finansowe dotyczące obu instytucji. Dofinansowanie w kwocie 8 tysięcy złotych otrzymał także Uczniowski Klub Sportowy „Kaliber” na organizację „Ogólnopolskiej Gimnazjady Strzeleckiej”.

 • Białostockie Muzeum Wsi oddziela się od Muzeum Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2016-03-09 09:34:34

  Decyzję o oddzieleniu się skansenu podjął Zarząd Województwa we wtorek 8 marca. Jeśli przystanie na nią sejmik 21 marca, to z dniem 1 stycznia 2017 roku zostanie utworzona nowa wojewódzka samorządowa instytucja kultury - Podlaskie Muzeum Wsi.

 • Konkurs na dyrektora Książnicy Podlaskiej

  Miniaturka artykułu
  2016-02-18 12:25:56

  Uchwałę o ogłoszeniu konkursu władze województwa podjęły 16 lutego 2016 r. Obecny dyrektor Książnicy Podlaskiej Jan Leończuk z końcem kwietnia przechodzi na emeryturę. Od kandydatów na szefa Biblioteki Wojewódzkiej oczekuje się m.in. znajomości języka obcego, niekaralności, doświadczenia na stanowisku kierowniczym i wykształcenia kierunkowego.

 • Wparcie działań profilaktycznych, dofinansowanie szpitala w Łomży, rozbudowa drogi i kolędy

  Miniaturka artykułu
  2015-11-25 12:10:35

  Zarząd województwa podlaskiego podczas spotkania 24 listopada 2015 r podjął m.in. decyzję o przystąpieniu do realizacji projektu Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humanae” „Profilaktyka uzależnień – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol”. W ramach zadania zostaną przeprowadzone szkolenia dla 180 wychowawców, nauczycieli i katechetów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Uczestnicy poznają m.in. przyczyny i mechanizmy powstawania uzależnień, poznają też etapy choroby.

 • Oświadczenie marszałka Jerzego Leszczyńskiego w sprawie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich

  Miniaturka artykułu
  2015-11-25 12:08:52

  W związku z doniesieniami medialnymi w zakresie nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli przeprowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, dotyczących procesu rekrutacji na stanowiska urzędnicze w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich informuję, że w chwili obecnej Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego nie otrzymał żadnych informacji z prokuratury w powyższym zakresie.

 • Zarząd Województwa zwiększył dotacje na Szpital Wojewódzki w Łomży i Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

  Miniaturka artykułu
  2015-10-14 09:53:22

  13 października 2015 roku odbyło się posiedzenie Zarządu Województwa Podlaskiego. Zarząd przyjął między innymi uchwałę w sprawie zmian w Cenniku Usług Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oraz powołania Rady Społecznej w tej jednostce, podjął postanowienie w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Suwalskiej Strefy Ekonomicznej, a także wydał zgodę na wykonanie robót budowlanych na nieruchomości stanowiącej własność Województwa Podlaskiego położonej w Łomży przy ul. Akademickiej 20.

 • Zarząd Województwa dofinansował wydarzenia sportowe

  Miniaturka artykułu
  2015-10-07 10:50:43

  XV Bieg Niepodległości, XXXIV Międzynarodowy Memoriał im. Stanisława Kirpszy i Podlaskie na drodze do Euro 2016 – to projekty, które otrzymają dotację z Urzędu Marszałkowskiego.

 • PKS Białystok tuż przed podpisaniem umowy z Konstantym Strusem

  Miniaturka artykułu
  2015-10-02 11:57:14

  1 października Marszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Kazimierz Baszko spotkał się z przedstawicielem spółki PKS Białystok, prokurentem Markiem Zaczkiem. Celem spotkania było przyjęcie informacji dotyczącej sprzedaży nieruchomości należących do PKS przy ulicy Fabrycznej w Białymstoku.

facebook