Dodana: 8 kwiecień 2019 17:10

Zmodyfikowana: 8 kwiecień 2019 17:10

Wsparcie psychologiczne, pomoc prawna i mentorska – w Jasionówce

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz gminą Jasionówka zrealizuje projekt skierowany do 30 osób nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej. Na to zadanie Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dziś (03.04 br.) dotację w wysokości 250 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ludzkie dłonie ułożone w geście wsparcia  grupy - na krzyż, jedne na drugich

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa, która ma zostać osiągnięta m.in. poprzez: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, wsparcie mentora, zajęcia rozwoju osobistego, pomoc prawnika. Efektem wdrożenia indywidualnej ścieżki wsparcia uczestników docelowo ma być podniesienie ich kwalifikacji na rynku pracy. Aby zwiększyć ich kompetencje w planie są m.in. także staże i kursy zawodowe. Głównym zadaniem projektu jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego mieszkańców gminy Jasionówka. Ścieżki integracji zostaną natomiast opracowane na podstawie indywidualnej diagnozy sytuacji życiowej uczestnika.

Projekt jest wart 268 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi zaś 250 tys. zł. Nabór konkursowy przeprowadziła Lokalna Grupa Działania - Puszcza Knyszyńska.

kg

facebook