Dodana: 13 kwiecień 2018 14:00

Zmodyfikowana: 13 kwiecień 2018 14:30

Podlaski Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych wchodzi w życie. 14 starostów podpisało umowy na dofinansowanie remontów dróg

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski podpisali dziś, 13 kwietnia umowy ze starostami wszystkich 14 powiatów na dofinansowanie przebudowy i remontów dróg w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych. Uroczyste podpisanie umów odbyło się w ramach specjalnie w tym celu zwołanego Konwentu Powiatów.

Ilustracja do artykułu Podpisanie umów ze starostami (40).jpg

- To instrument wsparcia dla samorządów lokalnych, który po raz pierwszy został wprowadzony w życie w naszym województwie  i to głównie na wasz, samorządów lokalnych wniosek. Zarząd Województwa przeznaczył na ten cel w sumie 4,9 mln zł. Kwota może nie jest zbyt duża, ale każda złotówka się liczy – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński. – Gratuluję samorządom, że się włączyły w ten projekt.

O środki na to dofinansowanie wnioskowało 14 powiatów ziemskich (powiaty grodzkie były wyłączone z tego konkursu). Maksymalne dofinansowanie mogło wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli do 500 tys. zł. Jeden powiat mógł złożyć jeden projekt. Dotację trzeba wykorzystać do 31 października tego roku, a rozliczyć się z niej najpóźniej do  20 listopada br.

- Wszystkie powiaty złożyły wnioski i cieszy nas ta chęć współpracy z waszej strony. Jest to po raz pierwszy przeprowadzone działanie, ale mam nadzieję, że w latach kolejnych będzie kontynuowane. Teraz wasza rola, by zgłaszać ewentualne uwagi, byśmy w następnych latach mogli to zrobić lepiej – dodał Stefan Krajewski.

Pieniądze zostały rozdysponowane w zależności od ilości punktów przyznanych przez Komisję Konkursową, według wcześniej ustalonych kryteriów. Chodziło o dofinansowanie już trwających projektów, a nie finansowanie nowych. Pieniądze z budżetu województwa stanowić będą tylko jeden ze składników ogólnego finansowania już budowanych dróg, gdyż z reguły są to projekty trójstronne, na które składają się: powiat, gmina i województwo.

(at)

 Zobacz też: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/samorzad/samorzad/podlaski-instrument-wsparcia-drog-lokalnych-14-powiatow-otrzyma-dofinansowanie-na-przebudowe-i-remont-drog.html 

facebook