Dodana: 18 lipiec 2018 11:40

Zmodyfikowana: 18 lipiec 2018 12:20

Pieniądze na wsparcie rodzin zastępczych i asystentów rodzinnych w Sokółce i powiecie sokólskim

Zarząd Województwa Podlaskiego, na posiedzeniu we wtorek, 17 lipca zdecydował o przyznaniu dofinansowania na projekty dotyczące rodzin zastępczych, osób usamodzielniających się oraz asystentury rodzinnej w Sokółce i powiecie sokólskim.

Ilustracja do artykułu team-spirit-2447163_960_720.jpg

Gmina Sokółka wsparciem chce objąć 30 rodzin i czterech asystentów z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokółce. W ramach projektu - o wartości ponad 52 tys. zł, z dotacją udzieloną przez zarząd województwa z RPO WP 2014-2020 w wysokości blisko 50 tys. zł - rodzice i dzieci skorzystają ze wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, pomocy prawnej i terapii. Dorośli będą też uczęszczać do tzw. Szkoły dla Rodziców. Asystenci odbędą zaś roczny cykl szkoleń, podnoszący ich kompetencje i aktualizujący wiedzę.

Z kolei powiat sokólski w ramach projektu - o wartości 943 tys. zł, z kwotą dotacji w wysokości 895 tys. zł - wsparciem chce objąć 83 osoby, w tym 25 rodzin zastępczych oraz 45 dzieci, przebywających w pieczy zastępczej w tych rodzinach oraz trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce. Rodziny i dzieci otrzymają szerokie wsparcie zarówno od strony aktywizacji zawodowej, jak i pomoc i poradnictwo prawne. Dorośli mogą liczyć na udział w zajęciach wspierających i wzmacniających ich kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.  Pomoc będzie też udzielana w ramach zorganizowanych dla rodzin grup samopomocowych. Refundacja obejmie także dojazd na zajęcia.

Fot. Pixabay

(oprac. at)

facebook