Dodana: 3 kwiecień 2018 14:28

Zmodyfikowana: 3 kwiecień 2018 14:42

Miliony złotych na rozwój kompetencji dzieci i młodzieży z podlaskich szkół

Na dzisiejszym (03.04.) posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania łącznie 21 projektów, dzięki którym dzieci i młodzież z podlaskich szkół mogą rozwijać kompetencje kluczowe.

Ilustracja do artykułu P1430471.jpg

W ramach częściowo rozstrzygniętego konkursu z poddziałania 3.1.2 do dofinansowania zostało wybranych 18 projektów wartych 4,9 mln zł. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 4,7 mln zł.

Te fundusze pozwolą m.in. na rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych, czyli takich, które są niezbędne na rynku pracy, np. porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, naukowo-technicznych czy informatycznych. Umiejętności w zakresie kształtowana kompetencji kluczowych wśród swoich podopiecznych będą mogli też doskonalić nauczyciele.

Dotacje z RPOWP wesprą również działania sprzyjające tworzeniu warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu (np. wyposażenie pracowni do nauczania matematyki i przedmiotów przyrodniczych, doskonalenie umiejętności uczniów i nauczycieli w zakresie nauk przyrodniczych i matematycznych) oraz zwiększające wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy i podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli).

Wybrane dziś do dofinansowania w ramach podziałania 3.1.2 projekty będą realizowane w:

 • SP w Turośni Kościelnej
 • SP w Sokołach
 • SP w Bruszewie
 • SP nr 26 w Białymstoku
 • SP w Karolinie
 • SP nr 9 w Białymstoku
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ogrodniczkach
 • SP w Pogorzałkach
 • Zespole Szkół Samorządowych w Krynkach
 • SP nr 10 w Białymstoku
 • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Białowieży
 • SP w Czyżach
 • SP nr 2 w Czarnej Białostockiej
 • Zespole Szkół i Placówek Oświatowo – Wychowawczych w Surażu
 • Niepublicznym Gimnazjum nr 2 w Suwałkach
 • II Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku
 • SP w Rafałówce
 • SP nr 1 w Kolnie

Kompetencje kluczowe w „Krainie Mlekiem Płynącej”

Podobne przedsięwzięcia, ale wyłonione w konkursie zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”, w ramach wspierania rozwoju lokalnego (działanie 9.1), będą realizowane jeszcze w trzech szkołach, które znajdują się na obszarze tej LGD.

Gmina Kolno z partnerem – Fundacją Projekt Życie zrealizuje projekt skierowany do 73 uczniów i 4 nauczycieli ze szkoły podstawowej w Borkowie. W jego ramach będą organizowane m.in. dodatkowe zajęcia z matematyki, języka angielskiego, a także kreatywności, przedsiębiorczości czy pracy w zespole. Uczniowie i

nauczyciele, dzięki wyposażeniu pracowni w sprzęt informatyczny, będą mogli też rozwijać kompetencje cyfrowe. Dofinansowanie to prawie 100 tys.

Z kolei Fundacja Kraina Mlekiem Płynąca i gmina Zbójna otrzymają dotację w wysokości 93,5 tys. zł na projekt, w którym weźmie udział 41 uczniów szkoły podstawowej w Dobrym Lesie. Będą oni mogli również korzystać z zajęć rozwijających zdolności matematyczne, przyrodnicze i językowe. Ponadto, przewidziane dla nich zajęcia z programowania, a wyjazdy edukacyjne.

W szkole podstawowej w Porytem gmina Stawiski i Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Stawiski zrealizują projekt polegający na wyrównywaniu szans edukacyjnych i rozwijaniu kompetencji kluczowych u 37 uczniów. Będą oni mogli uczestniczyć np. w zajęciach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych, logopedycznych, artystycznych oraz w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia będą realizowane w formie eksperymentów, warsztatów i wycieczek. Koszt projektu to 107,1 tys. zł. Dotacja wyniesie prawe 100 tys. zł.

is

facebook