Dodana: 27 wrzesień 2018 09:53

Zmodyfikowana: 27 wrzesień 2018 11:33

Ćwierć wieku dobrej współpracy z EuroNatur. Lutz Ribbe z Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego

Lutz Ribbe, dyrektor ds. polityki ochrony środowiska Euronatur odebrał w środę, 26 września, z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Macieja Żywno, Honorową Odznakę Województwa Podlaskiego, przyznaną mu przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Uroczyste wręczenie Odznaki odbyło się w Podlaskim Muzeum Wsi podczas spotkania z okazji 25-lecia współpracy naszego regionu z fundacją EuroNatur.

Ilustracja do artykułu Spotkanie z EuroNatur (3).JPG

- Serdeczne podziękowania za lata przekazanej wiedzy, pasji do ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii. Gratulacje dla Lutza Ribbe za otrzymanie Honorowej Odznaki Województwa Podlaskiego. To była czysta przyjemność wręczyć to odznaczenie oraz wspólnie z tymi, którzy przez te wszystkie lata współpracowali z fundacją EuroNatur wspominać i planować kolejne działania – powiedział po spotkaniu wicemarszałek Maciej Żywno.

Spotkanie stało się dobrą okazją do przypomnienia różnych przedsięwzięć, które dzięki wsparciu tej niemieckiej fundacji udało się zrealizować w naszym województwie. A było ich dużo. Lutz Ribbe, dyrektor Departamentu Polityki Ochrony Przyrody w EuroNatur, który był inicjatorem wielu z nich opowiedział o tym, jak ta współpraca się rozwijała.

Pierwsze projekty

– Jednym z pierwszych projektów był projekt renaturyzacji Narwi. Uważaliśmy, że to, co zostało dzikiego w tej rzece powinno zostać ochronione – mówił Lutz Ribbe. Kolejne projekty to m.in. serowarnie (utworzone dzięki wsparciu fundacji i środków rządu federalnego Niemiec), które otworzyły nowe możliwości zarobkowania dla ludzi, nie mogących utrzymać się tylko z produkcji mleka. Serowarnie działają już 12 lat i stały się wzorcowymi przykładami tworzenia tego typu inicjatyw.

W naszym województwie powstały też małe oczyszczalnie ścieków w gospodarstwach rolnych czy tłocznie oleju, w których rolnicy wytwarzają olej z roślin, wykorzystywany do napędzania traktorów. Pierwszym rolnikiem, posiadającym traktor napędzany olejem jest Krzysztof Zembrowski ze wsi Bodaki, który był obecny na spotkaniu.

– Wspieraliśmy projekty służące dobru ogółu i projekty mające tło gospodarcze. Nie podarowaliśmy ludziom pieniędzy, ale wsparliśmy ich w rozpoczęciu działalności, z zaznaczeniem, że trzeba będzie te pieniądze oddać. Projekty się udały, a ludzie spłacili pożyczki  – podkreślił Lutz Ribbe.

Współpraca z samorządami

Ważna była i nadal jest  współpraca z samorządami, zawłaszcza w dziedzinie energetyki odnawialnej. EuroNatur współpracuje z takimi gminami, jak Łapy, Turośń Kościelna, Sokoły czy powiatem hajnowskim. O wspólnych inicjatywach opowiadali m.in. Grzegorz Jakuć, wójt Turośni Kościelnej – gminy, w której na co czwartym domu zainstalowane są kolektory słoneczne oraz Mirosław Romaniuk, Starosta Powiatu Hajnowskiego, który pochwalił się przygotowanym wspólnie z fundacją raportem dotyczącym energetyki w powiecie.

Strategia na OZE

Fundacja EuroNatur wniosła też olbrzymi wkład w rozwój całego województwa. Liczne spotkania, dyskusje, podpatrywanie przez samorządowców rozwiązań w dziedzinie OZE funkcjonujących w Niemczech zaowocowały opracowaniem Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, w której jednym z najważniejszych kierunków rozwoju regionu stała się energetyka oparta na źródłach odnawialnych. – Kwintesencją strategii są wyzwania, które stoją przed województwem – mówił Daniel Górski, były dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego w urzędzie marszałkowskim, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentu. – Tym wyzwaniem jest przeprowadzenie rewolucji energetycznej, która doprowadzi do decentralizacji źródeł wytwarzania energii, których właścicielami będą mieszkańcy i podlascy przedsiębiorcy – zacytował strategię Daniel Górski.

To, co zostało zapisane w SRWP jest realizowane w praktyce, m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego i działań związanych z OZE. Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego podkreślił, że rewolucja energetyczna odbywa się w małych miejscowościach i w podlaskich przedsiębiorstwach. – Kiedy wczoraj podpisywaliśmy umowy z przedsiębiorcami na OZE i kiedy mówili oni o ochronie środowiska, ale też o obniżeniu kosztów swojej działalności zobaczyłem, że ludzie to załapali – mówił wicemarszałek.

Przyjaciel Podlasia

Lutz Ribbe z fundacji EuroNatur został odznaczony przez wicemarszałka Macieja Żywno Honorową Odznaką Województwa Podlaskiego.

– W imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego dziękuję całemu zespołowi EuroNatur za tę wieloletnią współpracę – powiedział wicemarszałek. I dodał: – To spotkanie nie jest podsumowaniem, ale przystankiem na drodze dalszej współpracy.

Z kolei Lutz Ribbe podziękował osobom, dzięki którym ta współpraca stała się możliwa, m.in. obecnym na spotkaniu: prof. Maciejowi Nowickiemu, byłemu ministrowi środowiska, prof. Piotrowi Banaszukowi, wieloletniemu współpracownikowi EuroNatur w Podlaskiem, a także wicemarszałkowi Maciejowi Żywno, Lechowi Magrelowi, dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP, Danielowi Górskiemu i samorządowcom. – Nie byłoby 25 lat współpracy na Podlasiu gdyby nie wspierali nas ludzie – podsumował.

Lutz Ribbe wstąpił do EuroNatur w 1992 r. i objął stanowisko Dyrektora Departamentu Polityki Ochrony Przyrody. Wraz z dyrektorem zarządzającym, Gabrielem Schwadererem kieruje fundacją i zdecydowanie determinuje ochronę przyrody i orientację polityczną organizacji. 

Od 2013 r. Lutz Ribbe przewodniczył także Centrum Monitorowania Zrównoważonego Rozwoju EKES-u. Ma bliski kontakt z parlamentarzystami, władzami i stowarzyszeniami oraz wnosi swoją wiedzę i doświadczenie do procesów politycznych.

Oprócz działań konserwatorskich Lutz Ribbe zarządza kilkoma projektami EuroNatur w Polsce. Jego szczególnym obszarem zainteresowań i pracy jest województwo podlaskie. Kładzie także nacisk na ekologiczny i społecznie odpowiedzialny rozwój regionalny.

(at, is)

facebook