Dodana: 27 grudzień 2018 14:52

Zmodyfikowana: 28 grudzień 2018 09:49

Fundusze na dodatkowe formy kształcenia i pomoc w znalezieniu pracy

Zarząd Województwa Podlaskiego, na dzisiejszym posiedzeniu, 27 grudnia br., przyznał blisko 8 mln zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 9 projektów dotyczących aktywnej integracji. Zdecydował też o przyznaniu 118 tys. zł dotacji dla dwóch szkół w gminie Siemiatycze.

Ilustracja do artykułu zarząd.jpg

Lepsza nauka w szkołach w gminie Siemiatycze

Dodatkowe zajęcia w szkołach, stypendia, rozwijanie kompetencji – w dwóch szkołach w gminie Siemiatycze poprawi się jakość kształcenia. Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał na ten cel  blisko 118 tys. złotych dofinansowania z RPOWP. 

Z projektu skorzysta 113 uczniów ze szkół podstawowych w Szerszeniach i Tołwinie w gminie Siemiatycze. Będą prowadzone dla nich zajęcia dodatkowe, rozwijające zdolności i wyrównujące deficyty, organizowane wyjazdy edukacyjne.

Projekt wart jest 131 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wyniesie 117,8 tys. zł. Gmina Siemiatycze wzięła udział w konkursie zorganizowanym w ramach Lokalnej Grupy Działania – Tygiel Doliny Bugu.

Pomoc w znalezieniu pracy

Natomiast blisko 8 mln zł dotacji z RPOWP przyznano na 9 projektów dotyczących aktywnej integracji. Będą to staże, praktyki, porady dla osób w trudnej sytuacji życiowej.

Organizacje te wzięły udział w konkursie z działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. Wartość projektów wynosi 8,4 mln zł, dofinansowanie 7,9 mln zł. Ich celem jest aktywizacja – podwyższenie kompetencji i znalezienie pracy przez osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym (czyli chore, bezrobotne, nieaktywne, ubogie).

Fundacja Okno na Wschód otrzyma 798 tys. zł z RPOWP na projekt „Szansa” (wartość 840 tys. zł). Obejmie on opieką 50 osób z miasta Białystok: ubogich, niesamodzielnych, nieradzących sobie w życiu. Otrzymają one wsparcie psychologa, doradcy zawodowego. Wezmą udział w kursach i stażach zawodowych.

Stowarzyszenie Podlaski Uniwersytet Trzeciego Wieku zrealizuje projekt wart ponad 1 mln zł, gdzie dotacja przekracza 972 tys. zł.  Zakłada on wsparcie 50 osób, niepełnosprawnych, ubogich, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu białostockiego, bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego i miasta Białystok. Skorzystają one z kursów, staży zawodowych, pomocy pośrednika pracy.

Humaneo dotację w wysokości 903 tys. zł (wartość 950 tys. zł) przeznaczy na pomoc dla 90 osób nieaktywnych, o niskich kwalifikacjach z gmin Gródek, Łapy, Supraśl, Wasilków, Goniądz, Knyszyn, Krypno, Mońki, Grodzisk, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Siemiatycze. Skorzystają one z poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kursów. Będą miały też szansę na podjęcie pracy w ramach projektu.

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” zrealizuje projekt „Aktywnie w lepszą przyszłość”, pomagający w podjęciu zatrudnienia. Jego wartość to ponad 1 mln zł, dotacja – 980 tys. zł. Celem jest pomoc dla 60 osób z powiatów: suwalskiego, augustowskiego, sejneńskiego (gminy: Puńsk, miasto Sejny), grajewskiego oraz miasta Suwałki. Wezmą udział w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej, pośrednictwa pracy oraz szkoleniach i kursach zawodowych.

Kolejna organizacja Rozwiązania Prawne i Biznesowe otrzyma blisko 967 tys. zł dofinansowania na projekt „Czas na staż - czas na pracę!” (jego wartość – ponad 1 mln zł). Skierowany jest do 50 mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego. One również skorzystają z reintegracji zawodowej, pośrednictwa pracy, staży i szkoleń zawodowych.

Z kolei Stowarzyszenie dla Europy dotację w wysokości 777 tys. zł przeznaczy na drugą edycję projektu „Aflatoun – innowacyjne narzędzia wspierające interwencję socjalną” (wartość 818 tys. zł).  Jest skierowany do 50 osób z powiatów sejneńskiego i suwalskiego. Pomoże im doradca zawodowy, psycholog, pośrednik pracy, trener pracy. A kompetencje podniosą w trakcie kursów zawodowych.

Powiat sejneński zrealizuje projekt wart ponad 700 tys. zł, a dotacja przekracza 665 tys. zł.  Pomocą zostanie objętych 50 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sejnach. Będą dla nich prowadzone indywidualne i grupowe spotkania z psychologiem oraz warsztaty rozwoju osobistego, spotkania z doradcą zawodowym, trening pracy. Projekt zakończą szkolenia i staże zawodowe.

Fundacja Biznes i Prawo z Białegostoku otrzyma 942,6 tys. zł na projekt „Szansa na lepsze jutro!”, wart 1 mln zł. Jego celem jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego i miasta Łomża. Przejdą etap reintegracji, po czym otrzymają indywidualny plan działania. Ukierunkuje je pośrednik zawodowy, a umiejętności podszkolą na szkoleniach i stażach zawodowych.

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych poprowadzi projekt „Pobudzić do aktywności!” o wartości 1 mln zł, na który dostała dofinansowanie 942,6 tys. zł. Skorzysta z niego 50 mieszkańców powiatów: łomżyńskiego, zambrowskiego, kolneńskiego, grajewskiego i miasta Łomża. Podobnie jak w innych projektach, osoby te otrzymają indywidualny plan działania, wezmą udział w zajęciach z zakresu reintegracji zawodowej, społecznej, pośrednictwa pracy oraz szkoleniach i kursach zawodowych.

(oprac. at)

facebook