Dodana: 20 marzec 2018 14:53

Zmodyfikowana: 20 marzec 2018 14:53

Energooszczędne oświetlenie w Mońkach i Sejnach

1313 nowoczesnych lamp pojawi się na ulicach tych gmin. Będzie jaśniej i oszczędniej, z korzyścią dla środowiska. Dziś, 20 marca, Zarząd Województwa przyznał gminie Mońki i miastu Sejny dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na takie inwestycje.

Ilustracja do artykułu zarzad16.02-03.jpg

Samorządy te wzięły udział w konkursie z poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Gmina Mońki uzyskała ponad 956 tys. zł dofinansowania. Dzięki tej dotacji zamontuje 1032 energooszczędnych punktów świetlnych typu LED oraz system sterowania oświetleniem. Zostanie również wybudowana stacja pomiaru zanieczyszczeń (CO2, NO2, pyłów PM10 i PM 2,5), która będzie połączona z systemem informowania o ich stężeniu mieszkańców. Inwestycja zostanie wykonana  w tym roku.

Sejny dofinansowanie (ok. 285 tys. zł) również przeznaczą na wymianę oświetlenia na energooszczędne na ulicach miasta. Pojawi się 281 opraw typu LED, zostaną wymienione przewody i zabezpieczenia na liniach kablowych, wysięgniki do opraw oświetlenia ulicznego, a system sterowania oświetleniem zostanie zmodernizowany. Nowoczesne lampy zostaną zainstalowane do końca tego roku.

Inwestycje te przyczynią się zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku zamiany nieefektywnych energetycznie opraw sodowych na energooszczędne.

To pierwsze wyłonione w konkursie projekty. Wpłynęło na niego 18 wniosków, ocena pozostałych jeszcze trwa.

Kolejny konkurs z tego poddziałania odbędzie się we wrześniu i październiku. Jego budżet to 50 mln zł.

facebook