Dodana: 24 wrzesień 2018 16:32

Zmodyfikowana: 24 wrzesień 2018 16:32

Dotacje na edukację przedszkolną i wzrost aktywności zawodowej

Na dzisiejszym posiedzeniu, 24 września, Zarząd Województwa przyznał 1,7 miliona złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego projektom zgłoszonym przez gminy należące do Lokalnych Grup Działania: „Kraina Mlekiem Płynąca”, „Puszcza Białowieska”, „Brama na Podlasie” i „Puszcza Knyszyńska”.

Ilustracja do artykułu zarzad 24.09-05.jpg

60 tys. zł trafi do gminy Stawiski z LGD „Kraina Mlekiem Płynąca”. Dzięki dotacji w Miejskim Przedszkolu w Stawiskach będą prowadzone dla 87 podopiecznych zajęcia dodatkowe, matematyczno-przyrodnicze, informatyczne, z języka angielskiego, artystyczno-ruchowe, z robotyki z programowaniem. Dzieci wyjadą też do teatru, wezmą udział w warsztatach animacyjnych. Przedszkole otrzyma sprzęt informatyczny.

Gmina Miejska Hajnówka, należąca do LGD „Puszcza Białowieska”, 402 tys. zł dofinansowania przeznaczy na wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 45 osób (w tym 10 niepełnosprawnych) oraz wsparcie środowiskowe dziesięciorga dzieci z ich otoczenia, zagrożonych ubóstwem. Bezrobotni skorzystają z doradztwa zawodowego, szkoleń, a także staży.

Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy, w ramach Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, zrealizuje trzy projekty, na które dofinansowanie wyniesie 826 tys. zł. Z gminą miejską Wysokie Mazowieckie (jako partnerem) obejmie pomocą 23 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z gminą Ciechanowiec również 23 osoby, a z gminą Szepietowo – 20 osób. Skorzystają one z pomocy psychologicznej, socjalnej, szkoleń, porad zawodowych.

Z kolei dofinansowanie w wysokości 390 tys. zł otrzyma gmina Michałowo z LGD Puszcza Knyszyńska na pomoc dla 30 osób dorosłych i 36 dzieci. Wsparcie obejmuje pracę socjalną, trening umiejętności społecznych, pomoc psychologiczną, doradztwo prawne, wyjazdy i spotkania. Zostanie skierowane do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja tych działań, zgłoszonych przez Lokalne Grupy Działania, jest możliwa dzięki Rozwojowi Lokalnemu Kierowanemu przez Społeczność (RLKS), funkcjonującemu w ramach programu regionalnego. Dzięki RLKS konkursy na dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego przeprowadzają Lokalne Grupy Działania, ale to Zarząd Województwa przyznaje dotacje projektom spełniającym warunki konkursu.

facebook