Dodana: 29 lipiec 2017 10:13

Zmodyfikowana: 29 lipiec 2017 10:13

Wysokie Mazowieckie wśród najbogatszych samorządów według „Wspólnoty”

Jak so roku pismo samorządu terytorialnego opublikowało ranking dochodów JST 2016 - Bogactwo Samorządów. Miasto Wysokie Mazowieckie spośród 267 miast zajęło, 13 miejsce w Polsce. - Jest to bardzo wysoka lokata, tym bardziej, że w pierwszej dziewięćdziesiątce jesteśmy jedynymi z województwa podlaskiego – podkreślają samorządowcy wysokomazowieccy

Ilustracja do artykułu 534px-POL_Wysokie_Mazowieckie_COA.svg.png

Ranking najzamożniejszych samorządów to jedno z najstabilniejszych zestawień przygotowywanych przez Wydawnictow.  W 14 numerze dwutygodnika z dnia 15 lipca 2017 roku w kategorii rankingu Miasta Powiatowe,Warto dodać, że z roku na rok Wysokie Mazowieckie zajmuje w rankingu coraz wyższe miejsce. Dla porównania, w roku 2015 było to 24 miejsce, natomiast w roku 2014 było to 42 miejsce.

Do obliczania wskaźnika użytego w rankingu, pominięte zostały wpływy z dotacji celowych. W okresie intensywnego korzystania z funduszy unijnych dotacje takie mają jedynie chwilowy, ale bardzo silny wpływ na dochody. Uwzględniono natomiast dochody własne  i otrzymane subwencje, które następnie podzielone zostały przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.

Obliczona w powyższy sposób zamożność naszego miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosła 3 568,65 zł, dając nam 13 pozycję wśród najzamożniejszych Miast Powiatowych w Polsce. Na tak dobrą sytuację miasta na pewno ma wpływ posiadanie aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego, przez co skrócone są procedury dla inwestorów, uzbrajanie terenów oraz wsparcie pracowników urzędu miasta w załatwianiu formalności urzędowych. Ważna jest też stabilizacja prawna w zakresie prawa miejscowego i podatków lokalnych. Zauważyć należy, iż od wielu lat nie podnoszono wysokości stawek podatków lokalnych obowiązujących na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie, a miejsce w rankingu kształtuje się jednak na coraz wyższej pozycji.

 

źródło: UM Wysokie Mazowieckie

facebook