Dodana: 4 grudzień 2017 13:07

Zmodyfikowana: 4 grudzień 2017 13:23

Szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego

Na dzisiejszym spotkaniu chcemy poruszyć najbardziej aktualne kwestie związane z regionalnymi programami operacyjnymi, prawidłowym rozliczaniem przez jednostki samorządu terytorialnego podatku VAT, a także podzielimy się z Państwem doświadczeniami w zakresie wspierania samorządów we wdrażaniu projektów na rzecz wzrostu poziomu systemu obsługi przedsiębiorców, wspierania rozwoju i eksportu lokalnych firm oraz budowy marki i przyciągania inwestorów – witał uczestników szkolenia Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu glowne.jpg

Ponad 80 osób z całego województwa podlaskiego wzięło udział w szkoleniu, jakie dziś, 4 grudnia zostało przeprowadzone pod patronatem Marszałka Województwa Poldaskiego przez ekspertów PwC.

- Chcemy podzielić się swoim doświadczeniem w dwóch kwestiach. Po pierwsze: kwestia rozwoju gospodarczego i co samorządy mogą w tej kwestii robić, bo jak wiadomo współpraca z przedsiębiorcami ma coraz większe znaczenie dla samorządów. I po drugie – strukturyzowanie inwestycji samorządowych – przedstawimy bardzo aktualne kwestie dotyczące rozliczania podatku VAT – podkreślał Dionizy Smoleń, dyrektor PwC Polska.

Spotkanie zostało podzielone na trzy bloki tematyczne:

Pierwszy temat: Rozwój regionalny a zintegrowany system planowania rozwoju - jakie są inne możliwości wsparcia projektów poza dotacjami bezpośrednimi. Jakie projekty są realizowane w regionie i jakie są ich efekty. Ten punkt omówiła dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Wioletta Dąbrowska Przedstawiła również harmonogram konkursów na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. 

Pozostałe punkty omówili eksperci PwC.

System Obsługi Przedsiębiorców, czyli m.in. główne wyzwania stojące przed JST różnej wielkości w zakresie obsługi i wsparcia rozwoju przedsiębiorców, bieżące trendy w zakresie obsługi przedsiębiorców, doświadczenia dotyczącymi samorządowych programów wsparcia rozwoju i eksportu przedsiębiorstw, budowanie marki regionu i przyciągania inwestorów.

Strukturyzowanie inwestycji, gdzie dowiedzieć się można m.in.:  skutki wprowadzonego od 01.01.2016 r. tzw. prewspółczynnika VAT i jego wpływu na rozliczanie VAT od inwestycji polegających na rozbudowie sieci wodociągowych czy kanalizacyjnych, wątpliwości w zakresie rozliczeń podatkowych związanych z inwestycjami w Odnawialne Źródła Energii, a także planowane zmiany w ustawie o VAT (np. elektroniczne kasy fiskalne).

(mk, at)
video: Bogdan Bednare
k

facebook