Dodana: 9 grudzień 2016 12:08

Zmodyfikowana: 12 grudzień 2016 09:38

Nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na wniosek ośmiu radnych województwa podlaskiego została zwołana nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbyła się w piątek, 9 grudnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu IMG_3247.JPG

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 zaprezentował w imieniu zarządu skarbnik Henryk Gryko

W dniu 15 stycznia 2017 przeprowadzone zostanie referendum wojewódzkie w sprawie budowy lotniska regionalnego. Koszty przeprowadzenia referendum zostały oszacowane na kwotę 3.702.241 zł. Większość tej kwoty, około 70 proc. to diety członków komisji – 2.494 tys. zł.

Kwota w tegorocznym budżecie w wysokości 261.705 zł pochodzi z poręczeń kredytowych dla szpitali (szpitale mimo trudnej sytuacji samodzielnie spłacają kredyty i kwota poręczenia nie jest potrzebna). Zmiany w tegorocznym budżecie nie zwiększają deficytu. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na druk kart do głosowania, ulotek informacyjnych, materiałów w języku Braill`a, obwieszczeń dotyczących Wojewódzkiej Komisji Referendalnej. Pozostałe środki na przeprowadzenie referendum w kwocie 3.440.536 zł zostaną zabezpieczone w budżecie na rok 2017.

- W budżecie na rok 2017 koszty przeprowadzenia referendum zwiększą deficyt budżetowy. Deficyt będzie pokryty kredytem bankowym – wyjaśniał skarbnik Henryk Gryko.

Radni jednomyślnie przyjęli zmiany w tegorocznym budżecie. Nad budżetem przyszłorocznym będą obradowali 19 grudnia.

Jak zapowiedział Skarbnik Województwa pieniądze na organizację referendum zostaną przesłane gminom w pierwszych dniach przyszłego roku

Radni powołali również Wojewódzką Komisję do Spraw Referendum w celu przeprowadzenia oraz ustalenia i ogłoszenia wyników owego referendum.

Skład Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum:

 1. Joanna Czajkowska
 2. Filip Artur Tagil
 3. Sylwia Wendołowicz
 4. Bogumiła Karniewicz
 5. Stefan Chludziński
 6. Justyna Lewkowicz
 7. Krzysztof Mnich
 8. Paweł Backiel

                

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa podlaskiego na rok 2016.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania wojewódzkiej komisji do spraw referendum w przedmiocie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.
 4. Zamknięcie obrad.

 

 

Pliki do pobrania

facebook