Dodana: 27 kwiecień 2018 15:27

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2018 15:30

Sesja nadzwyczajna Sejmiku Województwa Podlaskiego

Na wniosek klubu radnych PSL została zwołana nadzwyczajna sesja sejmiku, która odbyła się w piątek, 27 kwietnia. W proponowanym porządku obrad był tylko jeden punkt - rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok, który na poprzedniej sesji (w poniedziałek, 23 kwietnia) nie uzyskał większości głosów. Podczas sesji nie zgłoszono innych zmian do porządku obrad.

Ilustracja do artykułu IMG_6836.JPG

TRANSMISJA ONLINE YOUTUBE

TRANSMISJA ONLINE ITV

Prowadzący obrady radny Mieczysław Bagiński zapytał o opinię komisję finansów, która zebrała się dziś, przed sesją. Okazało się, że opinia w sprawie projektu uchwały jest negatywna. Podobnie jak podczas poniedziałkowej sesji, także dziś, kontrowersje wzbudził punkt (w załączniku do uchwały pkt. 3, pozycja 55), dotyczący dokapitalizowania o 700 tys. zł spółki Szelment.

W dyskusji pojawiły się propozycje, by wyłączyć ten punkt z projektu uchwały lub głosować nad poszczególnymi punktami, dotyczącymi zmian w budżecie - zdaniem części radnych należałoby przeanalizować też wydatki na kulturę. Po wysłuchaniu propozycji skarbnika województwa, wniosków radnych, kontrpropozycji zarządu oraz opinii prawnika, Mieczysław Bagiński zarządził głosowanie nad wyłączeniem punktu, dotyczącego Szelmentu. Za wyłączeniem głosowało 11 radnych, przeciwnych było 10, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Natomiast za przyjęciem uchwały (bez pozycji 55.) głosowało 15 radnych, 2 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu. Uchwała została przyjęta.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2018 rok.
  3. Zamknięcie obrad.
facebook