Samorząd

 • Otwarcie remizy OSP w Woźnejwsi

  Miniaturka artykułu
  2018-02-13 09:28:13

  W niedzielę, 11 lutego br. odbyło się oficjalne otwarcie remizy strażackiej w Woźnejwsi w gm. Rajgród. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy gminy, strażacy, przedstawiciele samorządu i parlamentarzyści. Władze samorządu województwa podlaskiego reprezentowali członek zarządu Stefan Krajewski, wiceprzewodniczący sejmiku Jacek Piorunek i radny Mieczysław Bagiński.

 • Noworoczna Konferencja Przewoźników Podlasia w Białowieży

  Miniaturka artykułu
  2018-02-13 09:26:06

  Kwestia pozycji polskiego transportu międzynarodowego w Europie, budowa dróg wojewódzkich w regionie, system elektronicznych zezwoleń – to jedne z głównych tematów Konferencji Przewoźników Podlasia w Białowieży. Spotkanie odbyło się 9-10 lutego br. Samorząd województwa podlaskiego reprezentował marszałek Jerzy Leszczyński. W debacie uczestniczył również z-ca dyrektora finansów UMWP Bogdan Olszewski.

 • Konkurs na dofinansowanie budowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych

  Miniaturka artykułu
  2018-02-10 12:58:50

  Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dniu 16 stycznia 2018 r. został ogłoszony konkurs na dofinansowanie budowy, przebudowy i remontu dróg lokalnych w ramach Podlaskiego Instrumentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla społeczno-gospodarczego rozwoju regionu.

 • Marszałek Jerzy Leszczyński z wizytą w placówkach opiekuńczych w gminie Drohiczyn

  Miniaturka artykułu
  2018-02-09 21:16:31

  To miejsce, gdzie najbardziej potrzebujący znajdują opiekę, wsparcie i pomoc - w piątek, 9 lutego w Putkowicach Nadolnych w Gminie Drohiczyn odbyło się oficjalne otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy. W uroczystościach wzięli udział podopieczni placówki, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i pracownicy ŚDS, a także Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Wizyta w gminie Drohiczyn była również okazją do odwiedzenia działającej tam świetlicy środowiskowej dla dzieci szkolnych.

 • O utrzymanie programu Polski Wschodniej

  Miniaturka artykułu
  2018-02-09 15:51:05

  Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, której przewodniczy marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+. Uczestnicy posiedzenia, które odbyło się w Kielcach, podkreślali wagę tego programu dla rozwoju pięciu województw, będących dotychczas objętych programem. Województwo podlaskie reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Bogdan Dyjuk.

 • Podpisanie umowy na rozbudowę drogi wojewódzkiej 677 w Łomży i budowę obwodnicy Konarzyc

  Miniaturka artykułu
  2018-02-05 12:31:02

  W poniedziałek 5 lutego w Łomży, z udziałem marszałka Jerzego Leszczyńskiego i Stefana Krajewskiego, Członka Zarządu Województwa Podlaskiego, podpisana została umowa na budowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej 677 na odcinku miasta Łomża i obejścia Konarzyc wraz z wykonaniem przejazdu kolejowego w miejscowości Konarzyce.

 • Bruksela. Samorządowcy Polski Wschodniej za polityką spójności

  Miniaturka artykułu
  2018-02-04 12:54:40

  W czwartek (1 lutego) w Domu Polski Wschodniej w Brukseli w obecności Przewodniczącego Europejskiego Komitetu Regionów Carla-Hainza Lambertza uroczyście podpisano deklarację na rzecz silnej polityki spójności UE po 2020 r. #CohesionAlliance jest sojuszem podmiotów przekonanych, że polityka spójności UE musi pozostać filarem przyszłości UE. Został on utworzony w drodze współpracy między czołowymi europejskimi stowarzyszeniami regionów i miast oraz Europejskim Komitetem Regionów. Postuluje, aby dzięki budżetowi UE po roku 2020 polityka spójności stała się bardziej skuteczna, widoczna i dostępna dla wszystkich regionów w Unii Europejskiej.

 • 250-lecie Konfederacji Barskiej. Uroczystości w Ciechanowcu

  Miniaturka artykułu
  2018-02-03 17:08:49

  Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego w sobotę 3 lutego wziął udział w uroczystościach jubileuszu wybuchu Konfederacji Barskiej połączonej z odsłonięciem pamiątkowej tablicy poświęconej Kazimierzowi Pułaskiemu i sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.

 • Konwent Marszałków Województw RP w Opolu

  Miniaturka artykułu
  2018-01-31 15:28:39

  W środę, 31 stycznia rozpoczął się w Opolu Konwent Marszałków Województw RP. Podlaskie reprezentuje Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski.

 • Dotacje na aktywną integrację i ekonomię społeczną

  Miniaturka artykułu
  2018-01-30 17:17:54

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dziś, 30 stycznia br. dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, które mają pomóc ludziom ubogim, zagrożonym wykluczeniem. Zdecydował również o dofinansowaniu projektów związanych z ekonomią społeczną.

facebook