Samorząd

 • Białystok nagrodzony za najlepsze inwestycje

  Miniaturka artykułu
  2014-09-18 10:27:13

  Przebudowa Rynku Kościuszki w Białymstoku oraz przygotowanie terenów dla Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały uznane za Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014. Zdaniem ekspertów przyczyniły się one w dużym stopniu do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców.

 • Budżet Obywatelski Łomży - zagłosowało już prawie 1300 osób

  Miniaturka artykułu
  2014-09-16 12:27:13

  1259 osób oddało swój głos na zadania zgłoszone w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Łomży.

 • Miejski Konserwator Zabytków w Białymstoku

  Miniaturka artykułu
  2014-09-12 06:44:36

  Najprawdopodobniej, już od nowego roku, Białystok będzie miał Miejskiego Konserwatora Zabytków. Na najbliższej sesji Rady Miasta zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Prezydentem Białegostoku a Wojewodą Podlaskim, które umożliwia utworzenie takiego stanowiska.

 • XLIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w Łomży

  Miniaturka artykułu
  2014-09-11 06:57:54

  XLIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbyła się w Sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży. Radnych powitał  prezydent Łomży Mieczysław Czerniawski, starosta łomżyński Lech Szabłowski i gospodarz obiektu rektor Wyższej Szkoły Agrobiznesu Roman Engler.

 • "Przedsiębiorczy samorząd" - konkurs na najlepszą inicjatywę samorządową

  Miniaturka artykułu
  2014-09-09 09:53:59

  Działania i inicjatywy samorządowe są niezwykle ważne w inspirowaniu społeczności lokalnej do podejmowania decyzji o zakładania własnej działalności gospodarczej lub inwestowania w rozwój własnej firmy w regionie. Inicjatorami zmian społecznych są często przedstawiciele samorządu lokalnego najniższego szczebla, którzy dzięki własnemu zaangażowaniu i pracy, umiejętnie wykorzystują przysługujące im uprawnienia i instrumenty do kreowania zmian na rzecz społeczności lokalnej. Takie przykłady aktywności samorządowych mogą zachęcić inne jednostki terytorialne do inicjowania zbliżonych działań, dlatego też Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego stworzyła platformę, by zainspirować samorząd do dalszych prac, ale także zaprezentować ciekawe przykłady dobrych praktyk.

 • Ponad trzydzieści obywatelskich projektów

  Miniaturka artykułu
  2014-09-08 13:00:41

  W drugiej edycji Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy złożyli w kancelarii Urzędu Miejskiego 34 wnioski.

 • Zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Łomży

  Miniaturka artykułu
  2014-09-08 09:47:51

  Wszystkie ze zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego zadań zostały zakwalifikowane do głosowania. Mieszkańcy Łomży będą wybierali między 24 pomysłami z trzech stref. Głosowanie rozpoczyna się w czwartek. Zespół Koordynujący zatwierdził zadania, choć w niektórych trzeba było wprowadzić zmiany. W wielu przypadkach zwiększył się szacowany koszt realizacji. W niektórych urzędnicy zaproponowali dodatkowe elementy, np. dobudowanie chodnika albo kanalizacji deszczowej, utwardzenie nawierzchni pod urządzeniami siłowni zewnętrznej. Wnioskodawcy budowy sięgacza z ul. Poznańskiej zgodzili się z kolei na zawężenie zakresu zadania, ponieważ całość kosztowałaby 500-600 tys. zł (regulamin przewiduje ograniczenie kwoty zadania do 150 tys. zł brutto). W sumie na realizację wszystkich pomysłów zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego trzeba byłoby wydać prawie 2,5 mln zł.

 • Białystok Samorządem Równych Szans 2014

  Miniaturka artykułu
  2014-09-05 11:05:25

  Białystok już po raz drugi został laureatem ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans. W tym roku miasto nagrodzono za projekt obejmujący trzy działania aktywizujące osoby niepełnosprawne: Warsztaty Symulacji Pracy, Sklep charytatywny i Trener Pracy.

 • Suwałki. Ostatni dzień na złożenie wniosku do budżetu obywatelskiego

  Miniaturka artykułu
  2014-09-05 08:11:18

  Siłownie plenerowe, place zabaw, drogi, chodniki, ścieżki rowerowe to najczęstsze pomysły suwalczan, które pojawiają się w projektach zgłaszanych do przyszłorocznego Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego. Do czwartku wpłynęło 19 wniosków. Doświadczenie pokazuje jednak, że najwięcej projektów czy kart do głosowania wpływa zazwyczaj ostatniego dnia. Jest więc szansa, że w drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego wybór będzie podobny, jak w pierwszej. Przypomnijmy, że w pierwszej edycji suwalczanie zgłosili 39 pomysłów, z czego do głosowania zakwalifikowały się 33. Trzy z nich, po glosowaniu mieszkańców, zostaną zrealizowane.  

 • Top Inwestycję Polski Wschodniej 2014

  Miniaturka artykułu
  2014-09-05 06:41:04

  Zbliża się finał Konkursu Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2014. Pozostały już tylko trzy dni na to, by oddać głos na projekty zasługujące na miano najciekawszych inwestycji,  które przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach. Głosowanie potrwa do 7 września.

facebook