Samorząd

 • Otwarcie drogi powiatowej Skroda Mała – Skroda Wielka - Wiszowate

  Miniaturka artykułu
  2017-09-09 11:09:01

  W piątek, 8 września miało miejsce uroczyste otwarcie drogi, łączącej miejscowości Skroda Mała, Skroda Wielk i Wiszowate w powiecie kolneńskim. W uroczystości wziął udział Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski.

 • Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne. Zapraszamy już 9 września do Perlejewa

  Miniaturka artykułu
  2017-09-08 08:37:40

  Dożynki Wojewódzko-Diecezjalne w Perlejewie są przedsięwzięciem wyjątkowym. Po raz pierwszy wojewódzkie Święto Plonów organizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego połączone jest z Dożynkami Diecezji Drohiczyńskiej. Organizatorami są więc w tym roku zarówno marszałek województwa Jerzy Leszczyński, jak również Ks. Bp Prof. Tadeusz Pikus.

 • Przedstawiciele Ambasady USA w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 10:12:45

  W czwartek, 31 sierpnia Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński spotkał się z przedstawicielami Ambasady USA w Polsce – Alison Behling i Izabelą Misiewicz Santos z Sekcji Ekonomicznej Ambasady. W roboczym spotkaniu uczestniczyli również Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Wioletta Dąbrowska i z-ca Dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji UMWP Michał Podbielski.

 • Posiedzenie Grupy Roboczej ds. Domu Polski Wschodniej w Brukseli

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 09:10:24

  Podsumowanie realizacji działań na bieżący rok i plany na rok 2018 – to główne tematy spotkania grupy roboczej ds. Domu Polski Wschodniej. Posiedzenie odbyło się 30 sierpnia w Białymstoku. Uczestniczyli w nim przedstawiciele urzędów marszałkowskich: warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i podlaskiego. Gościem spotkania był m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński. Dom Polski Wschodniej to wspólne przedstawicielstwo pięciu regionów Polski wschodniej w Brukseli.

 • Od 1 września Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przechodzi pod skrzydła wojewody

  Miniaturka artykułu
  2017-09-01 08:43:42

  Podziękowania za wieloletnie, życzliwe i aktywne wspieranie działalności Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych na ręce Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego przekazał w czwartek ( 31.08) podczas uroczystego posiedzenia organizacji jej przewodniczący Tadeusz Chwiedź. Szczególne słowa wdzięczności kombatanci skierowali również do Zbigniewa Kamińskiego , pełnomocnika marszałka ds. kombatanckich. Było to ostatnie spotkanie WRKiOR w dotychczasowym składzie i ostatnie pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych od 1 września 2017 WRKiOR będą działać przy wojewodach.

 • XXXIX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2017-08-28 14:05:29

  Przyjęcie ślubowania radnego od Karola Tylendy, uchwała w sprawie udzielenia 200 tys. zł pomocy dwóm gminom z woj. pomorskiego i kujawsko-pomorskiego najbardziej poszkodowanych w ostatniej nawałnicy i przyjęcie Stanowiska Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wzrostu wynagrodzeń ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych pracujących w Wojewódzkich Stacjach Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku, Łomży i Suwałkach – to tematy, które zdominowały XXXIX sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego, jaka odbyła się w poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku w Białymstoku.

 • W podziękowaniu za dary ziemi – dożynki gminne w Szumowie

  Miniaturka artykułu
  2017-08-28 10:36:38

  Msza św. dziękczynna za ukończenie prac polowych i żniw, tradycyjne dzielenie się chlebem, następnie konkursy kulinarne, wystawy płodów rolnych, koncerty – w ostatnią sobotę sierpnia ( 26.08) w Szumowie odbyły się dożynki gminne. W uroczystościach wzięli udział m.in. posłowie na Sejm RP, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa i mieszkańcy gminy. Samorząd województwa podlaskiego reprezentowali członek zarządu Stefan Krajewski i radny wojewódzki Jacek Piorunek.

 • XIII Podlaskie Zawody Tradycyjnego Powożenia Zaprzęgami Konnymi

  Miniaturka artykułu
  2017-08-27 18:57:28

  W ostatnią niedzielę wakacji, 27 sierpnia w Ciechanowcu odbyły się XIII Podlaskie Zawody Tradycyjnego Powożenia Zaprzęgami Konnymi. Imprezę objął patronatem Marszałek Województwa Podlaskiego. Jerzy Leszczyński wręczył także puchary zwycięzcom tego niezwykłego turnieju.

 • Dożynki Gminno-Miejskie w Brańsku

  Miniaturka artykułu
  2017-08-27 18:49:28

  Konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, wybór najlepszej gospodyni Ziemi Brańskiej 2017, występy zespołów ludowych, a wieczorem koncert zespołu Maxx Dance - w niedzielę 27 sierpnia w Kalnicy w gminie Brańsk odbyły się dożynki gminno-miejskie. W uroczystościach dożynkowych wziął udział m.in Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński

 • Ponad 40 mln zł z RPO dla subregionu łomżyńskiego na szkolenia zawodowe

  Miniaturka artykułu
  2017-08-27 16:23:06

  Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion łomżyński otrzymał ponad 40 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich mieszkańców. Liderem projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” jest miasto Łomża, a partnerami powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. Przekazanie umowy beneficjentom odbyło się w piątek, 25 sierpnia w łomżyńskim Ratuszu. W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Stefan Krajewski, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, z-ca prezydenta Agnieszka Muzyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz, z-ca dyrektora WUP Hubert Ostapowicz.

facebook