Dodana: 31 lipiec 2018 13:53

Zmodyfikowana: 31 lipiec 2018 14:39

Rewitalizacja miast i nowocześniejsza szkoła. Samorządy inwestują w mieszkańców

A to wszystko dzięki kolejnym milionom złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego. We wtorek, 31 lipca wicemarszałek Anna Naszkiewicz i Stefan Krajewski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali umowy z przedstawicielami sześciu podlaskich samorządów.

Ilustracja do artykułu umowy rpo 31.07.18-1620695.jpg

- To już tradycja „dynamicznych wtorków". Chcielibyśmy życzyć Państwu poprawnej i szybkiej realizacji projektów, a szczególnie tego, żeby nie było najmniejszej ilości kosztów niekwalifikowalnych – mówi Anna Naszkiewicz.

- Powodzenia! – życzył wszystkim Stefan Krajewski.

Beneficjent: Powiat Hajnowski

Tytuł projektu: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce poprzez realizację Kompleksowego Programu Rozwojowego Szkoły

Wartość projektu: 1,1 mln zł

Dofinansowanie: 1 mln zł 

- Dodatkowe wyposażenie w naszej szkoli pozwoli na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a w konsekwencji spraw, że nasi uczniowie będa lepiej przygotowani do podjęcia pracy - mówi Eugenia Karwowska, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce.

Projekt jest elementem realizacji Kompleksowego Planu Rozwoju Szkoły. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie m.in. nabędą kompetencje i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy (np. językowe) czy umiejętności związane z posługiwaniem się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Dla nich będą też przeznaczone staże zawodowe oraz kursy pomagające w zdobyciu nowych kwalifikacji. Projekt obejmie 160 uczniów technikum, którzy kształcą się w zawodach: technik logistyk, technik mechanik, technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz ośmiu nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dla tych ostatnich przewidziany jest czterdziestogodzinny staż zawodowy.

___________________________________________________________________________

Beneficjent: Gmina Mońki

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów publicznych w m. Mońki – etap II

Wartość projektu: 7,8 mln zł

Dofinansowanie: 3,5 mln zł 

Naszym celem jest przywrócenie terenów zdegradowych społeczności lokalnej przede wszystkim poprzez poprawę bezpieczeństwa, watunków zycia i infrastrukturze rekreacyjno-parkowej - podkreśla Zbigniew Karwowski, burmistrz Moniek. - Cały projekt jest o wiele wieszy i opiewa na ponad 40 mln zł.

Projekt jest elementem gminnego programu rewitalizacji. Obejmuje budowę Mediateki, w której realizowane będą działania aktywizujące lokalną społeczność. Powstanie ona w budynku dawnego kina. Przebudowany zostanie też amfiteatr w Mońkach (wymiana siedzisk na widowni, nowe oświetlenie, monitoring).

_________________________________________________________________________

Beneficjent: Gmina Goniądz

Tytuł projektu: Rewitalizacja Parku Miejskiego w Goniądzu

Wartość projektu: 627,4 tys. zł

Dofinansowanie: 533,3 tys. zł

W ramach projektu zostanie odnowiony park miejski w Goniądzu. Prace obejmą wymianę i uporządkowanie nawierzchni, oznakowanie miejsc ważnych historycznie, stworzenie nowych miejsc wypoczynku i przebudowę istniejących oraz nowe nasadzenia. Pojawią się też elementy małej architektury: ławki, kosze, tablice informacyjne oraz lampy oświetleniowe. Zostaną wykonane przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej. 

___________________________________________

Beneficjent: Gmina Mońki

Tytuł projektu: Rewitalizacja terenów publicznych w mieście Mońki

Wartość projektu: 954,4 tys. zł

Dofinansowanie: 795,4 tys. zł

Projekt zakłada zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu dworca PKS w Mońkach poprzez odnowienie skwerów (wycinka starej i nasadzenie nowej roślinności, przebudowa schodów wraz z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, budowa ścieżek, chodników, montaż oświetlenia, monitoringu) oraz utworzenie zewnętrznej siłowni połączonej z placem zabaw dla dzieci. Siłownia będzie dostosowana do osób w każdym wieku. Będą mogli z niej korzystać zarówno mieszkańcy, jak i przyjezdni oczekujący na pociąg lub autobus. Zaplanowano również utworzenie przystanku autobusowego w pasie jezdni oraz postawienie dwóch wiat przystankowych i zegara dworcowego.

____________________________________________________ 

Beneficjent: Miasto Kolno

Tytuł projektu: Rewitalizacja placów użyteczności publicznej w Kolnie

Wartość projektu: 771,9 tys. zł

Dofinansowanie: 733,1 tys. zł

Rewitalizacją zostaną objęte dwa place. Pierwszy – przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kolnie, drugi – przy Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu. W ramach renowacji placu przy SP nr 2 zaplanowano prace związane m.in. z przebudową ogrodzenia, parkingu, placu i chodników. Pojawią się elementy małej architektury – ławki, kosze na śmieci, betonowe donice. Odnowiony zostanie też trawnik i klomby. Plac przy KOKiS zostanie utwardzony, przebudowane będą murki porowe, a także schody zewnętrzne. Wejście do obiektu zyska zadaszenie. Oba place będą dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

_____________________________________________________

Beneficjent: Miasto Zambrów  

Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie 

Wartość projektu: 4 mln zł

Dofinansowanie: 2,9 mln zł

- Z tych pieniędzy zrealizujemy trzy cele - podkreśla burmistrz KOlna Andrzej Duda. - Po pierwsze w 86 gospodarstwach wymienione zostaną stare piece weglowe, planujemy wymianę 1599 oświetleń ulicznych na ledowe, planujemy też zakup aparatury do mierzenia jakości powietrza w naszym mieście.

Projekt zakłada wymianę starych pieców węglowych na nowe, gazowe. Z wymiany skorzysta 86 gospodarstw domowych z Zambrowa. W mieście pojawi się także ledowe oświetlenie uliczne (ok. 1,6 tys. sztuk) oraz system mierzący poziom zanieczyszczenia.

________________________________________________________________

Beneficjent: Gmina Korycin

Tytuł projektu: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin

Wartość projektu: 1,7 mln zł

Dofinansowanie: 1 mln zł

Na posesjach należących do mieszkańców gminy pojawi się 35 kolektorów słonecznych oraz 47 instalacji fotowoltaicznych, które pozwolą na pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej z OZE.

(opr.mk)

 

facebook