Dodana: 6 wrzesień 2018 13:28

Zmodyfikowana: 6 wrzesień 2018 13:28

Przed sejmikiem. O kredycie w Banku Rozwoju Rady Europy i finansowym wsparciu lotniska w Suwałkach

Na poniedziałek, 10 września 2018 roku zaplanowana została kolejna sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego, na której zaplanowano przynajmniej dwa bardzo ważne z punktu widzenia rozwoju województwa tematy: podpisanie umowy ramowej z Bankiem Rozwoju Rady Europy i udzielenie pomocy finansowej Miastu Suwałki na rozbudowę i przebudowę lotniska w Suwałkach.

Ilustracja do artykułu konferencja UMWP - 04.09 (1).JPG

Były to też tematy wiodące konferencji prasowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. We wtorek, 4 września z dziennikarzami spotkali się: marszałek Jerzy Leszczyński, wicemarszałkowie Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno oraz Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski – Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego. Zaproszenie na konferencję przyjął też Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk i Henryk Gryko, Skarbnik Województwa.

Umowa ramowa z Bankiem Rozwoju Rady Europy opiewać ma na 280 mln zł

- Ta umowa da nam możliwość finansowania w przyszłości wielu z naszych planowanych inwestycji, zwłaszcza inwestycji drogowych, ale też służby zdrowia, jednostek kultury, rozwoju połączeń komunikacyjnych. Są one wprawdzie w większości finansowane ze środków unijnych, RPO, programu Polski Wschodniej ale potrzebne są pieniądze na tzw. wkład własny – mówi marszałek Jerzy Leszczyński. – A zgodnie z naszym wieloletnim planem finansowym musimy mieć na to zabezpieczenie  w naszym budżecie – stąd decyzja o kredycie.

Docelowa umowa z BRRE ma opiewać na kwotę 280 mln zł, przy założeniu, że uruchomienie tych środków nastąpi po przedstawieniu konkretnych potrzeb w danym roku finansowym. Pierwsza transza powinna ruszyć w tym roku.

- Były różne koncepcje dotyczące źródeł pozyskania potrzebnych nam środków: kredyty, emisja obligacji. Po wielu analizach zarząd zdecydował o podpisaniu umowy z Bankiem Rozwoju Rady Europy, który tylko w 2016 roku dla różnych podmiotów z Polski udzielił kredytów w wysokości 203 mln euro – podkreśla Henryk Gryko, Skarbnik Województwa. – Warto podkreślić, że jest to umowa ramowa – ona nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań. Mówiąc prosto – to stworzenie możliwości zaciągnięcia kredytów do wysokości zawartej w umowie, takie otwarcie linii kredytowej do wysokości 280 mln zł.

Jak podkreślił skarbnik, BRRE zaoferował zdecydowanie najlepsze warunki – okres kredytowania na 20 lat (czego nie mógł zaproponować żaden bank z Polski), okres karencji – 5 lat, co oznacza, że dopiero po pięciu latach od zaciągnięcia kredytu województwo zacznie spłacać zobowiązania (nie licząc odsetek), koszty kredytu są obecnie najniższe na rynku, a sam kredyt zostanie zaciągnięty w złotówkach. Maksymalna kwota kredytu zaciągnięta w jednym roku wynosi 140 mln zł.

To znacząca kwota, ale jak przypomniał Henryk Gryko - obecnie jako samorząd województwa mamy do spłaty 33 854 990 zł wynikające z zaciągniętych kredytów w latach 2014 i 2015. W latach 2016 i 2017 województwo podlaskie nie zaciągnęło żadnych kredytów. Koszt obsługi tych kredytów w 2017 roku wyniósł 1 mln zł – było to najmniej spośród innych województw w kraju.

- Bez kredytów województwo nie ma szansy zapewnić tzw. wkładów własnych do inwestycji finansowanych w większości ze środków UE – podkreśla marszałek Jerzy Leszczyński. – Tylko w tej chwili jesteśmy w trakcie realizacji dziewięciu inwestycji drogowych, a trzy kolejne przetargi mają być rozstrzygnięte we wrześniu.

Lotnisko w Suwałkach

- Jako samorząd województwa zobowiązaliśmy się  9 stycznia 2017 roku do finansowania dwóch inwestycji dotyczących lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach – przypomniała wicemarszałek Anna Naszkiewicz. – Podpisaliśmy już umowę odnośnie Białegostoku i niebawem – bo już jutro – będziemy podejmować uchwałę do  sejmiku województwa o udzieleniu pomocy finansowej miastu Suwałki w wys. 6 mln zł, po 3 mln wypłacane w tym i przyszłym roku.

Wicemarszałek Naszkiewicz wyraziła też przekonanie, że w poniedziałek 10 września taka umowa w czasie obrad sesji sejmiku województwa zapadnie.

Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk podziękował za wsparcie starań suwalskiego samorządu. I przypomniał:

- W ubiegłym tygodniu podpisaliśmy umowę z konsorcjum dwóch firm warszawskich na budowę lotniska, która zakończyć się ma do 30 czerwca 2019 roku – podkreśla Czesław Renkiewicz. – Niestety rozstrzygnięty przetarg pokazał, że musimy przekazać 27 mln zł na budowę, więcej niż zakładaliśmy pierwotnie. 6 mln już właściwie mamy dzięki deklaracji samorządu województwa, kolejnych 10 mln zł mamy zadeklarowane z fabryki mebli Forte, a resztę pokryjemy z budżetu miasta.

Pas w Suwałkach ma mieć 1320 m długości i 30 m szerokości. Będą mogły z niego korzystać samoloty pasażerskie przewożące do 50 osób, w tym śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki czy małe samoloty o napędzie tłokowym. W ramach tej inwestycji powstaną też: płyta do zawracania, płyta postojowa, droga kołowania czy infrastruktura techniczna.

Suwalskie lotnisko będzie miało parametry zbliżone do białostockiego portu w Krywlanach, na którym też będą mogły lądować śmigłowce, szybowce, motolotnie, awionetki i małe samoloty pasażerskie. Zapewnione ma też mieć oświetlenie pasa, drogę kołowania, płytę postojową, ogrodzenie.

 (mk)

facebook