Dodana: 27 sierpień 2017 16:23

Zmodyfikowana: 27 sierpień 2017 17:29

Ponad 40 mln zł z RPO dla subregionu łomżyńskiego na szkolenia zawodowe

Kursy językowe, cyfrowe, szkolenia zawodowe, a także studia podyplomowe – subregion łomżyński otrzymał ponad 40 mln zł z funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich mieszkańców. Liderem projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki” jest miasto Łomża, a partnerami powiaty: łomżyński, bielski, hajnowski, kolneński, siemiatycki, wysokomazowiecki i zambrowski. Przekazanie umowy beneficjentom odbyło się w piątek, 25 sierpnia w łomżyńskim Ratuszu. W uroczystości udział wzięli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Stefan Krajewski, prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski, z-ca prezydenta Agnieszka Muzyk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Janina Mironowicz, z-ca dyrektora WUP Hubert Ostapowicz.

Ilustracja do artykułu IMG_2250.JPG

Miasto Łomża, jako lider tego projektu, otrzymało na jego realizację dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 40.798.358 zł, zaś całkowita wartość przedsięwzięcia wyniesie ponad 45,5 mln zł. To największy projekt unijny, jaki będzie realizowany w subregionie w obszarze edukacji i rynku pracy w całej perspektywie unijnej na lata 2014-2020.

- Projekt ten w znacznej mierze pozwoli pracodawcom, przedsiębiorcom i instytucjom podnieść kwalifikacje w różnych zakresach, a mieszkańcom - rozwinąć swoje kompetencje – mówił marszałek Jerzy Leszczyński. - Jestem przekonany, że dzięki współpracy przedsiębiorców, samorządów i zaangażowanych instytucji pieniądze te zostaną bardzo dobrze wykorzystane, i w najbliższych latach zobaczymy efekty jego realizacji. Myślę, że ten projekt będzie korzystny nie tylko dla jego beneficjentów, ale również całego województwa podlaskiego.

Członek Zarząd Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski podkreślał, że teraz zadaniem samorządów, biorących udział w projekcie, jest jak najlepsze i jak najefektywniejsze wydatkowanie otrzymanych środków.
- Z dotychczasowych doświadczeń wiemy, że jeśli chodzi o pracę na rzecz rozwoju, samorządy - często ponad podziałami politycznymi - potrafią znakomicie współpracować, kierując się dobrem społecznym – mówił Stefan Krajewski.

Dodał również, że projekt pozwala na rozwój w wykonywanym zwodzie, ale nie tylko – stwarza również możliwości przebranżowienia się.
- Czasami jest bowiem tak, że w obecnym zawodzie się wypalamy, zajmując się od lat tym samym i chcemy się przebranżowić, zmienić swoje kompetencje. I ten projekt również temu służy. Ważne jest też, by młode osoby, które będą zdobywały nowe umiejętności i doświadczenia, pozostały w naszym regionie i go budowały – dodał.

Prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski podkreślał, że nie tylko działania inwestycyjne są ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego miasta, ale również bardzo znaczące jest pozyskiwanie środków zewnętrznych w ramach projektów miękkich.
 - To historyczny moment, bo jeszcze tak dużych środków na podwyższanie kwalifikacji w naszym mieście i regionie nie było – mówił.  

Również zastępca Prezydenta Łomży Agnieszka Muzyk zaznaczyła, że władzom miasta zależy na równoległym, dwutorowym rozwoju: 
 - Z jednej strony inwestujemy w tzw. twarde projekty, ale również w te "miękkie", które budują jakość naszego miasta z tej innej strony i pozwalają nam działać w obszarach, które dotyczą inwestycji w rozwój człowieka.

Proces konkursowy koordynował Wojewódzki Urząd Pracy. Dyrektor WUP Janina Mironowicz podkreśliła, że projekt, który będzie realizowany w subregionie łomżyńskim, jest jedyny w skali kraju.

- Jest on ukierunkowany na kształcenie ustawiczne, co jest niezmiernie ważne, tym bardziej, że dotyczy osób dorosłych, zamieszkałych w tym subregionie – mówiła.

O idei projektu opowiedział Hubert Ostapowicz, wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.
- Jest to projekt wyjątkowy, zintegrowany i kompleksowy.  Jedyny tego typu w województwie i z tego co wiemy jedyny w całym kraju – podkreślał - Obejmuje m.in. szkolenia informatyczne, językowe, kwalifikacyjne kursy zawodowe czy studia podyplomowe.  Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które w swoim Regionalnym Programie Operacyjnym ma taką ofertę. Horyzontalnym działaniem w tym przedsięwzięciu jest doradztwo edukacyjno-zawodowe. Kładziemy na to duży nacisk, aby zweryfikować życzenia mieszkańców subregionu, a nie szkolić dla zasady. To ma poprawić sytuację zawodową, bądź przyczynić się do awansu zawodowego beneficjenta.

Uczestnikami projektu mogą być właściwie wszystkie osoby pełnoletnie - pracujące lub bezrobotne, wykluczone zawodowo, czy też rolnicy i domownicy gospodarstw rolnych. Ważne jest też to, aby uczestnik zgłosił się sam, a nie był delegowany np. przez pracodawcę.

Z  dofinansowania na szkolenia zawodowe i kursy będą mogli skorzystać mieszkańcy Łomży oraz powiatów: łomżyńskiego, bielskiego, hajnowskiego, kolneńskiego, siemiatyckiego, wysokomazowieckiego i zambrowskiego. Do końca czerwca 2020 r. ze wsparcia skorzysta co najmniej kilka tysięcy osób. Projekt obejmuje dwa rodzaje bonów edukacyjnych:

  1. na szkolenia i kursy:
  • z informatyki,
  • języków obcych
  • oraz studia podyplomowe

– bon szkoleniowy max. 9 tys. zł/os (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/studia do łącznej kwoty 9 tys. zł). Wkład własny uczestnika ok. 10-12%.

Bon będzie mogła uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób 50+ albo tych, które nie posiadają wykształcenia wyższego. 

  1. szkolenia zawodowe (szkolenie nadające kwalifikacje zawodowe lub umiejętności zawodowe)

– bon szkoleniowy max. 15 tys. zł/os. (można otrzymać kilka bonów na poszczególne szkolenia/kursy do łącznej kwoty 15 tys. zł). Wkład własny uczestnika to ok. 10-12%.

Bon może uzyskać osoba dorosła (18 +) bez względu na status: pracująca czy bezrobotna. Preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

 
W spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Powiatu Bielskiego Sławomir Jerzy Snarski, Starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk, Starosta Powiatu Kolneńskiego Stanisław Wiszowaty, Starosta Powiatu Siemiatyckiego Jan Zalewski, Starosta Powiatu Wysokomazowieckiego Bogdan Zalewski, Starosta Powiatu Zambrowskiego Robert Maciej Rosiak, Wicestarostwa Powiatu Łomżyńskiego Lech Marek Szabłowski oraz dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej Piotr Grabani.

 

ak
fot.video/ Bogdan Bednarek

facebook