Dodana: 22 luty 2019 12:53

Zmodyfikowana: 22 luty 2019 14:59

Ponad 2 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do osób najbardziej potrzebujących

W piątek, 22 lutego br. marszałek Artur Kosicki podpisał dwie umowy na realizację projektów skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem.

Ilustracja do artykułu podpisanie umów z RPO (18).jpg
  • Projekty o łącznej wartości ponad 2 mln zł realizują Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS i Fundacja Dialog.
  • Skorzysta z nich 80 mieszkańców Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, w tym matki będące w trudnej sytuacji życiowej.

– Pomoc mieszkańcom województwa, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej jest naszym obowiązkiem – mówił Artur Kosicki przed podpisaniem umów. - Dzisiaj finalizujemy umowy, dzięki którym ten nasz cel będzie realizowany.

Szkolenia i staże zawodowe dla pięćdziesięciu mam z powiatu białostockiego i sokólskiego
Projekt pod nazwa SuperMAMA  prowadzi  fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS.
Jest on skierowany do kobiet, mieszkanek dziesięciu gmin, które mają najwyższy odsetek osób korzystających z pomocy społecznej: Białystok, Supraśl, Wasilków, Gródek, Łapy, Sokółka, Dabrowa Białostocka, Krynki, Kuźnica i Szudziałowo.
Aby zakwalifikować się do projektu należy spełnić dwa warunki – być mamą i pozostawać długotrwale bez zatrudnienia.
- Uczestniczki będą mogły  skorzystać  z pomocy mediatora, terapeuty, pośrednika pracy, ale przede wszystkim  będą szkolenia zawodowe, tak aby dać możliwość powrotu na rynek pracy najdłużej bezrobotnym – informowała prezes Fundacji Rozwoju Kompetencji Ewa Brajczewska.
Co ważne, oprócz kursów zawodowych w projekcie przewidziane są również staże zawodowe.


Centrum Integracji Społecznej szansą mieszkańców Białegostoku
Ten projekt realizuje Fundacja Dialog i jak wyjaśnia jej prezes Michał Gaweł jest skierowany do osób w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in. długotrwale bezrobotnych, bezdomnych, uchodźców uczestniczących w programach integracji społecznej, narkomanach i alkoholikach po terapii. Projekt obejmie trzydzieści osób, mieszkańców Białegostoku i powiatu białostockiego

- To nie jest duża grupa, ale należy wziąć pod uwagę, ze wezmą w nim udział osoby bardzo długo wykluczone społecznie – podkreśla Michał Gaweł.

Uczestnicy projektu, to przede wszystkim podopieczni fundacji Dialog – mieszkańcy noclegowni im. św. Marii Magdaleny i osoby korzystające z mieszkań należących do fundacji. Podczas spotkań w ramach projektu będą  m.in. szkolić się pod okiem instruktorów budowlanych, gastronomicznych i biurowych.  Otrzymają też zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej.
Dużym atutem projektu jest również to, że w ramach szkoleń zawodowych grupa budowlana wyremontuje siedzibę CIS. A to jak wyjaśnia Michał Gaweł, pozwoli spełnić wymóg ustawowy dotyczący standardów placówek dla bezdomnych.
Fundacja Dialog planuje zwiększenie do 2020 r. ilości miejsc noclegowych z 34 do 50 i organizację punktu przedszkolnego.
- Wśród naszych podopiecznych przebywają rodziny z dziećmi i zależy nam bardzo, aby te nasze miejsca były przyjazne przede wszystkim dla nich.

AK

 

Informacje o projektach

Projekt: „Super MAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”
Beneficjent: Fundacja Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS
Wartość projektu: 783,8 tys. zł
Dofinansowanie: 740,3 tys. zł

Projekt jest skierowany do 50 matek z Białegostoku, powiatu białostockiego i powiatu sokólskiego, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej: bezrobotnych, zagrożonych ubóstwem, z niepełnosprawnościami. Skorzystać z niego będą mogły też mamy wielodzietne.

Nabór kandydatek do projektu prowadzony jest przez stronę fundacji www.pro-skills.pl   a także bezpośrednio w biurze Fundacji PRO SKILLS ( Legionowa 30 lokal 205).

Projekt: „CIS szansą mieszkańców Białegostoku”
Beneficjent: Fundacja Dialog
Wartość projektu: 1,5 mln zł
Dofinansowanie: 1,3 mln zł

Wsparciem zostanie objętych 30 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z Białegostoku i powiatu białostockiego. Uczestnicy projektu otrzymają kompleksowe wsparcie, polegające na opracowaniu indywidualnych ścieżek reintegracji. Zostaną one przygotowane w oparciu o sytuację danej osoby, jej potencjał i potrzeby. W projekcie przewidziano m.in. wsparcie coachingowe, pomoc psychologiczną, doradztwo zawodowe, szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej. Realizacja tego przedsięwzięcia zakończy się w grudniu 2020 roku.

  

facebook