Dodana: 1 wrzesień 2017 08:43

Zmodyfikowana: 1 wrzesień 2017 08:44

Od 1 września Wojewódzka Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych przechodzi pod skrzydła wojewody

Podziękowania za wieloletnie, życzliwe i aktywne wspieranie działalności Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych na ręce Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego przekazał w czwartek ( 31.08) podczas uroczystego posiedzenia organizacji jej przewodniczący Tadeusz Chwiedź. Szczególne słowa wdzięczności kombatanci skierowali również do Zbigniewa Kamińskiego , pełnomocnika marszałka ds. kombatanckich. Było to ostatnie spotkanie WRKiOR w dotychczasowym składzie i ostatnie pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych od 1 września 2017 WRKiOR będą działać przy wojewodach.

Ilustracja do artykułu P1270736.jpg

Uroczyste posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku odbyło się 31 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Udział w spotkaniu wzięli m.in. marszałek Jerzy Leszczyński, z-ca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego , pełnomocnik marszałka ds. kombatantów Zbigniew Kamiński, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych w Białymstoku Tadeusz Chwiedź, prezydium Rady oraz jej członkowie.
Ostatnie posiedzenie Organizacji w obecnym składzie i jeszcze pod auspicjami marszałka  było poświęcone przede wszystkim podsumowaniu współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego.
Wyrazy wdzięczności za lata współdziałania na rzecz środowisk kombatanckich i utrwalania pamięci historycznej przekazywał w imieniu organizacji Tadeusz Chwiedź.
- Państwa zainteresowanie sprawami kombatanckimi i osób represjonowanych było siłą motoryczną w naszym działaniu, było czymś co dawało nam energię, siłę a przede wszystkim chęci aby spełniać nasze działania – mówił – To dzięki wsparciu Pana Marszałka i działającego w jego imieniu pełnomocnika ds. kombatantów Pana Zbigniewa Kamińskiego mogliśmy aktywnie uczestniczyć w wielu spotkaniach rocznicowych, tworzyć znaki pamięci historycznej tak, aby pamięć o ważnych wydarzeniach z dziejów naszego narodu przetrwała, aby dotarła do młodego pokolenia.
Marszałek Leszczyński dziękując kombatantom za współpracę, podkreślał, że ich obecność w życiu publicznym jest nieoceniona
- To dzięki Wam możemy zachować pamięć o naszej historii. To dzięki Waszemu zaangażowaniu jest ona przekazywana kolejnym pokoleniom.  Ja sam, choć jako marszałek współpracuję z Radą dopiero od dwóch lat bardzo cenię sobie spotkania z Wami – mówił Jerzy Leszczyński – Składam Wam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę i mam nadzieję, że choć w innej formie, będzie ona cały czas trwała.

Szczególne wyrazy podziękowania za wspieranie i aktywną działalność na rzecz organizacji trafiły do pełnomocnika marszałka ds. kombatantów, z-cy dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zbigniewa Kamińskiego. „Ta współpraca była modelowa” – podkreślano.
- Dzięki współpracy z Państwem wiele się nauczyłem i dowiedziałem. Dziękuję Wam za to – mówił pełnomocnik marszałka ds. kombatantów.

 

Podziękowania za współpracę z Radą  przekazały także m.in. podlaski  Związek Sybiraków, Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników, Podlaskie Stowarzyszenie Pamięci Zesłańców Sybiru, Koło Żołnierzy X Pułku Ułanów Litewskich, Związek Kombatantów RP byłych Więźniów Politycznych, Związek Inwalidów Wojennych.

Zgodnie z nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, 1 września 2017 r. kompetencje dotyczące Wojewódzkich Rad Kombatantów i Osób Represjonowanych WRKiOR przejmują wojewodowie. Dotychczasowe Rady ulegają rozwiązaniu z dniem wejścia w życie ustawy. Członkowie nowych rad będą powoływani przez wojewodów w porozumieniu z szefem Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Samorządy wojewódzkie koordynowały działania WRKiOR od 1 września 2009 r.

 

ak

facebook