Dodana: 19 lipiec 2018 14:24

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2018 14:34

Modernizacja, nowe zajęcia i więcej miejsc. Punkt przedszkolny w Raczkach z dofinansowaniem

Dzięki 230 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego gmina Raczki, zaadaptuje pomieszczenia szkoły podstawowej na potrzeby przedszkola. Pozwoli to na objęcie opieką dodatkowych 20 dzieci, w tym maluchów niepełnosprawnych.

Ilustracja do artykułu umowy raczki (7).JPG

W czwartek, 19 lipca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku podpisana została stosowna umowa w tej sprawie. Zarząd Województwa Podlaskiego reprezentowali wicemarszałkowie: Anna Naszkiewicz i Maciej Żywno, a gminę Raczki - jej wójt Andrzej Szmulewicz.

Dzięki pozsyaknym pieniadzom w gminie Raczki część pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Raczkach zostanie przekształcona na potrzeby edukacji klas przedszkolnych dla dzieci 3-4 letnich. W adaptowanej części budynku przewiduje się wykonanie prac ogólnobudowlanych, w tym: adaptację pomieszczenia magazynowego w piwnicy na szatnię dla trzech grup przedszkolnych, na parterze - demontaż urządzeń sanitarnych w salach przedszkolnych i na zapleczach, przeniesienie drzwi wejściowych, wydzielenie małych łazienek i postawienie ścian działowych, montaż urządzeń sanitarnych w projektowanych łazienkach, wymianę urządzeń sanitarnych w łazienkach ogólnych (koszt niekwalifikowany), zmiany w istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej w niezbędnym zakresie, odnowienie i odpowiednie wyposażenie istniejących 2 sal zajęciowych będących aktualnie w dyspozycji przedszkola oraz 1 sali dodatkowej na potrzeby nowej grupy 3-4 latków, odnowienie dwóch pomieszczeń zaplecza znajdujących się przy salach.

Cele bezpośrednie projektu to:

  1. Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w gminie Raczki dla dzieci w wieku 3-4 lat.
  2. Poprawa jakości zaplecza technicznego i wyposażenia OWP w gminie Raczki.
  3. Stworzenie warunków dla udziału dzieci niepełnosprawnych w opiece przedszkolnej.
  4. Poprawa warunków prowadzenia zajęć wspierających rozwój kluczowych kompetencji i zajęć wyrównujących deficyty dzieci 3-4 letnich.
  5. Grupę docelowa: dzieci w wieku 3-4 lat (3 grupy, 64 osoby) objęte wychowaniem w Punkcie Przedszkola przy SP w Raczkach, rodzice tych dzieci.

Całkowita wartość projektu: 295 994,70 zł

Koszty kwalifikowalne: 271 121,43zł

Wartość dofinansowania: 230 453,21 zł

Okres realizacji projektu:

termin rozpoczęcia realizacji projektu – 19.10.2017 r.

termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.09.2019 r.

facebook