Dodana: 21 sierpień 2018 11:52

Zmodyfikowana: 21 sierpień 2018 11:52

Firma Bodex z Łap, gminy Zabłudów i Nowe Piekuty podpisały umowy na realizację projektów z RPOWP 2014-2020

Promocja gospodarcza podlaskich przedsiębiorstw, edukacja uczniów, podnoszenie kompetencji nauczycieli i zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków – to kolejne przedsięwzięcia z naszego regionu, które będą realizowane przy współfinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Umowy, na dofinansowanie projektów zostały podpisane we wtorek, 21 sierpnia br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku. W spotkaniu wzięli udział marszałek Jerzy Leszczyński, wicemarszałek Maciej Żywno i oczywiście beneficjenci Programu.

Ilustracja do artykułu rpo umowy 21.08.18-1650011.jpg


- Tradycyjnie już, wtorki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oznaczają podpisywanie kolejnych umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. – mówił podczas spotkania marszałek Leszczyński – Cieszy, że wśród naszych beneficjentów są firmy decydujące się na wykorzystanie środków unijnych do promocji gospodarczej swoich przedsiębiorstw. To z pewnością przełoży się na kondycję firm, a tym samym rozwój regionu.

Wicemarszałek Maciej Żywno, odpowiedzialny w Zarządzie z nie krył satysfakcji z podpisania kolejnych kontraktów.
- Od kilku tygodni podpisujemy kolejne umowy na projekty realizowane w ramach RPO , a to oznacza, że w całym obrazie regionu środki unijne są dobrze angażowane - czy w rozwój firm czy na potrzeby lokalnych społeczności czy też inwestowanie w najmłodsze pokolenie. Każde z tych działań przynosi ogromne korzyści.

 

Tym razem beneficjentów było trzech. To gminy Zabłudów i Nowe Piekuty, a także łapska firma Bodex – producent mrożonych owoców i warzyw.
Dzięki dotacji Bodex Group jesienią weźmie udział w branżowych Międzynarodowych targach Worldfood 2018 w Moskwie i Prodexpo 2018 w Mińsku na Białorusi.
- Pomimo problemów jakie są rynkach białoruskich i rosyjskich chcemy tam promować nasze produkty żywnościowe, głównie mrożone owoce i warzywa – mówił prezes Bodexu Bogdan Brzozowski. - Jeśli chodzi o rynek rosyjski są to głównie ziemniaki, które w postaci przetworzonej możemy tam sprzedawać.  

Kolejne przedsięwzięcie, które otrzymało dofinansowanie unijne, to realizowany przez gminę Zabłudów projekt Przedszkole dobre na start.
- To projekt zintegrowany składający się z dwóch części – część twarda polegająca na rozbudowie i przebudowie przedszkola, a  w tej chwili jest podpisywana umowa na tzw. część miękką w ramach której przewidywane są zajęcia różnego rodzaju dla naszych milusińskich jak również programy podnoszące kwalifikacje skierowane do nauczycieli oraz zajęcia dla rodziców – informował burmistrz Zabłudowa Adam Tomanek.

Z unijnego wsparcia skorzysta również Szkoła Podstawowej im. ks. Rocha Modzelewskiego w Nowych Piekutach
- Stawiamy na rozwój uczniów, dlatego z tego projektu chcemy szkolić nauczycieli chcemy dać uczniom dodatkowe zajęcia i wzbogacić szkołę w sprzęt – informowała dyrektor palcówki Danuta Wyszyńska. – Nie jesteśmy gminą zamożną, a dzięki dotacjom unijnym możemy inwestować w edukację, na czym nasza społeczność z pewnością skorzysta.

ak

 

Szczegółowy opis projektów: 

Beneficjent: Gmina Zabłudów

Tytuł projektu: Przedszkole dobre na start

Wartość projektu: 808,4 tys. zł

Dofinansowanie: 687,1 tys. zł

Dzięki dotacji powstanie 50 nowych miejsc w przedszkolu w Zabłudowie, 10 rodziców weźmie udział w warsztatach, a 6 nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje na szkoleniach i studiach podyplomowych. Ponadto 80 podopiecznych przedszkola skorzysta z zajęć dodatkowych, m.in. zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań.

Beneficjent:  Gmina Nowe Piekuty

Tytuł projektu: Kreatywny rozwój uczniów Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach

Wartość projektu: 311,5 tys. zł

Dofinansowanie: 295,5 tys. zł

Z projektu skorzysta 209 uczniów Szkoły Podstawowej, 28 uczniów III klasy gimnazjum oraz 36 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Nowych Piekutach. Nauczyciele wezmą udział w szkoleniach na temat metody pracy z wykorzystaniem komputera i nowych technologii, uczniowie w zajęciach rozwijające kreatywność i kompetencje kluczowe, w zajęciach matematyczno-przyrodniczych z wykorzystaniem metody eksperymentu, językowych, z programowania, a uczniowie z niepełnosprawnością także w zajęciach rewalidacyjnych. Szkoła zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Beneficjent:  Bodex Group Spółka z o.o

Tytuł projektu: Promocja przedsiębiorczości BODEX GROUP Sp. z o.o. w zakresie           gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów poprzez udział w targach za granicą

Wartość projektu: 175,6 tys. zł

Dofinansowanie: 99,9 tys. zł

Dzięki dotacji Firma Bodex Group weźmie udział w branżowych międzynarodowych targach Worldfood 2018 w Moskwie (we wrześniu 2018 r.) i Prodexpo 2018 w Mińsku na Białorusi (w październiku 2018 r.). Ma to sprzyjać umacnianiu i dalszemu rozwojowi eksportu mrożonych warzyw i owoców oraz mieszanek owocowych i warzywnych: na rynki Rosji i Białorusi, a także inne rynki eksportowe, zwłaszcza Europejskiej Unii Gospodarczej.

 

facebook