Dodana: 24 maj 2018 15:17

Zmodyfikowana: 24 maj 2018 15:17

Cezary Cieślukowski został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Morza Bałtyckiego CPMR

Po raz pierwszy w historii członkostwa Podlaskiego w Komisji Morza Bałtyckiego będziemy mieli przedstawiciela w ścisłych władzach tego gremium. Cezary Cieślukowski jednogłośnie został wybrany na wiceprzewodniczącego Komisji Morza Bałtyckiego. Podlaskie jest jedynym reprezentantem Polski w tej Komisji. Jej nowy wiceprzewodniczący ma nadzieję, że bardziej aktywne uczestnictwo przedstawiciela Podlaskiego pozwoli na wywieranie większego wpływu na Komisję Europejską w ważnych dla nas sprawach – przede wszystkim zapewnieniu środków centralnych w przyszłym budżecie Unii na Via Carpatię, czyli drogę mającą połączyć południe Europy z krajami bałtyckimi i Skandynawią.

Ilustracja do artykułu konferencja ws. komisji CPRM (2).JPG

Obrady CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy) odbyły się 16 maja w Oulu w Finlandii, ale o efektach tej podróży Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz radny Cezary Cieślukowski poinformowali na spotkaniu z dziennikarzami w czwartek, 24 maja.

- Województwo podlaskie od samego początku swojego istnienia – jako jedyne z Polski – należy do tej konferencji. Ta organizacja ma przede wszystkim działanie na korzyść, lobbing zrzeszonych regionów w Komisji Europejskiej i Parlamencie Europejskim w zakresie polityki spójności – wyjaśniał marszałek Jerzy Leszczyński. - Zależało nam jednak na aktywniejszym udziale w zakresie Komisji Morza Bałtyckiego. To duży sukces jeśli chodzi o działanie naszego województwa, ale i zobowiązanie do efektywnej pracy. Chodzi o wspólne zabieganie o interesy naszego województwa.

Zwłaszcza w kontekście przyszłego budżetu Unii Europejskiej.

- Na dzień dzisiejszy trudno jeszcze powiedzieć jak ten budżet zostanie skonstruowany, ale liczymy na to, że pozostanie fundusz na rozwój regionalny w ramach polityki spójności i to przynajmniej na poziomie tym samym co jest, choć mamy nadzieję że będzie większy. Wiemy z propozycji KE, że środki na politykę spójności mają być mniejsze o 7 proc., a na wspólną politykę rolną o 5 proc. Jednak w ramach i samej Komisji i CPMR będziemy zabiegać by te warunki, przynajmniej dla regionów peryferyjnych były na niezmienionym poziomie – podkreśla marszałek Leszczyński. - Komisja Morza Bałtyckiego ma wspierać rozwój Via Carpatii. Wiadomo, że środki mają być na to ograniczane, ale my chcemy zabiegać, by ten projekt został wpisany do Korytarzy Priorytetowych i żeby było zapewnione jego finansowanie.

CPMR (Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy )zrzesza ok. 160 regionów w całej Unii Europejskiej, która z kolei jest podzielona na komisje przyporządkowane poszczególnym basenom morza. Komisja Morza Bałtyckiego, do której należy podlaskie, liczy obecnie 18 regionów – głównie z terenu Szwecji i Finlandii.

Cezary Cieślukowski, jako nowo wybrany wiceprzewodniczący tej Komisji (na lata 2018-2020) zapowiedział większa aktywizację prac KMB. Głównym jednak jego celem, jako członka prezydium ma być lobbowanie na rzecz Via Carpatii, na jej podlaskim odcinku.

- To leży nam bardzo na sercu, bo na razie środki na polską część Via Carpatii koncentrowane są na części południowo-wschodniej (Lublin - Rzeszów), a o naszej części mówi się jedynie w szerokim horyzoncie czasowym, a przecież to równie ważny odcinek do połączenia z krajami Skandynawii – mówi Cezary Cieślukowski. - Konkretne działania już planujemy – we wrześniu odbędzie się konferencja z udziałem krajów skandynawskich, bałtyckich i Komisji Europejskiej, gdzie chcemy zaprezentować w ramach jakiego narzędzia tę inwestycje można realizować. Oceniamy, że to kluczowa inwestycja z Podlaskiego która ma szanse na wsparcie Unii Europejskiej.

Oczywiście, Podlaskie jako województwo podejmuje już od dłuższego czasu starania, by przyspieszyć prace nad podlaskim odcinkiem Via car patii. Jak przypomniał Jerzy Leszczyński – dwa la temu podpisaliśmy jako region „Deklarację w Łańcucie” z regionami Słowacji i Węgier którego celem był lobbing o utworzenie trasy Via Carpatia z funduszy centralnych Unii.

(mk)

 

W załączeniu Deklaracja z Oulu przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Komisji Morza Bałtyckiego Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich Europy.

Pliki do pobrania

facebook