Dodana: 10 styczeń 2018 14:51

Zmodyfikowana: 10 styczeń 2018 15:01

Augustów. Spotkanie marszałka województwa z samorządowcami

Podsumowanie realizacji zadań w roku 2017 i plany na kolejny rok – to główne tematy spotkania marszałka Jerzego Leszczyńskiego, członków zarządu Bogdana Dyjuka i Stefana Krajewskiego z samorządowcami powiatu augustowskiego. Spotkanie odbyło się 10 stycznia br. w Augustowie. W dyskusji wziął również udział burmistrz Suchowoli Michał Matyskiel

Ilustracja do artykułu Attachment7.jpeg

- Priorytetem samorządu województwa jest dbałość o rozwój całego regionu. Ale nie da się osiągnąć  sukcesów na tym polu bez dobrej współpracy z lokalnymi samorządami – podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński – Mamy to szczęście, że nasza współpraca przebiega znakomicie.

Marszałek przypomniał, że rozpoczynający się rok jest rokiem wyborczym, co również skłania do podsumowań i zaplanowania prac na najbliższe miesiące.
- Zależy nam na tym, aby doprowadzić do finału podjęte zadania, a także uruchomić bieżące środki unijne. W tym roku w budżecie ujęte zostały działania bezpośrednio do samorządów - to wsparcie budowy dróg lokalnych, ogłaszamy konkursy w sferze kultury, sportu, a także na ochronę zabytków - co dla powiatu augustowskiego, jako centrum turystyki województwa jest szalenie ważne.

Jerzy Leszczyński wymienił również dotychczasowe działania na rzecz rozwoju powiatu augustowskiego:- To przede wszystkim ruch bezwizowy z Białorusią, który otwiera wielkie możliwości jeśli chodzi o turystykę. Zdajemy sobie sprawę, że w tej kwestii jest jeszcze wiele do zrobienia, ale jesteśmy w stanie to rozwijać.
Podkreślił również, że dużym wsparciem dla rozwoju regionu są programy transgraniczne, zarówno m.in. w kwestii rozwijania i modernizowania infrastruktury.
Podczas spotkania zostały podjęte też tematy wykorzystania środków z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 – to m.in. renowacja Klasztoru pokamedulskiego w Wigrach, który choć nie leży w granicach powiatu augustowskiego, to stanowi „perłę” turystyczną regionu.

Stan wykorzystania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich podsumował członek zarządu Stefan Krajewski:
- Powiat augustowski wypada dobrze, jeśli chodzi o projekty drogowe, nie tylko te duże, ale również drogi lokalne, które na co dzień służą mieszkańcom. Rozdysponowane zostały też środki na gospodarkę wodno-ściekową, rozstrzygnięto konkursy na targowiska, na działania sportowe i kulturalne.

Warto dodać, że spotkanie z samorządowcami powiatu augustowskiego zakończyło się otwarciem drogi gminnej Żarnowo II- Białobrzegi zmodernizowanej właśnie z PROW 2014-2020

 

 ak

facebook