Dodana: 27 luty 2018 10:33

Zmodyfikowana: 27 luty 2018 10:33

Zboża ozime i jare, rośliny bobowate, rzepak ozimy i kukurydza - lista odmian zalecanych do uprawy w Podlaskiem

Prezentujemy listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa podlaskiego na 2018 rok dla odmian zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin bobowatych, rzepaku ozimego, kukurydzy. Podstawą do ustalenia tej listy była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego w naszym regionie, uzyskana do sezonu 2015/2017 włącznie.

Ilustracja do artykułu _MG_0103.JPG

Na liście znalazły się następujące odmiany:

Pszenica ozima                  Pszenżyto ozime                    Żyto ozime                Jęczmień oz.
1.Artist                                1. Borowik                               1. Antonińskie                1. SU Elma
2.RGT Kilimanjaro                 2. Meloman                             2. Dańkowskie Gra.         2. Titus
3.KWS Kiran                         3. Panteon                              3. Horyzo                       3. Zenek
4.Rotax                                4. Pigmej                                4. KWS Livado F1
                                           5.Subito                                 5. Stanko
                                           6. Tomko                                6. SU Performer F1
                                           7. Trapero
                                           8. Trefl


Pszenica jara      Jęczmień jary               Owies oplewiony      Owies nieoplewiony

1 .Frajda                1. Allianz                      1. Bingo                          1. Amant
2. Goplana             2. Basic                        2. Elegant                        2. Siwek
3. Harenda            3. Ella                          3. Harnaś
4. Mandaryna         4. KWS Dante              4. Komfort
5. Nimfa                5. KWS Irina
6. Rusałka              6. Radek
7. Tybalt


Pszenżyto jare            Groch siewny               Łubin żółty             Łubin wąskolistny

1. Mamut                        1. Audit                       1. Baryt                 1. Bolero
2. Mazur                         2. Batuta                     2. Bursztyn             2. Kurant
3. Sopot                         3. Ezop                        3. Perkoz                3. Neptun
                                     4. Hubal                                                    4. Regent
                                     5. Mecenas                                                5. Rumba
                                     6. Mentor                                                  6. Salsa
                                     7. Milwa                                                    7. Tango
                                     8. Model                                                    8. Wars
                                     9. Starski
                                     10. Tarchalska

Rzepak ozimy – odm.populacyjne            Rzepak ozimy – odm. mieszańcowe

1. Birdy                                                       1. Acapulko 8. Hamilton
2. SY Rokas                                                 2. DK Expression 9. Kuga
3. Vapiano                                                   3. DK Exsor 10. Marathon
                                                                  4.DK Extract 11. Marcopolos
                                                                  5. DK Platinium 12. SY Medal
                                                                  6. ESCesario 13. Tigris
                                                                  7. ES Imperio

 

Kukurydza na kiszonkę

Odmiany wczesne      Odmiany średniowczesne       Odmiany średniopóźne
1.Assano*                 1. Benedicto KWS*                 1. Dublino
2. Fortop*                 2. Cyrano                               2. DS 1460C
3. LG 31255              3. Figaro*                              3. SM Furman*
                                4. Kartagos*                          4. Walterino KWS
                                5. MAS 20S
                                6. SM Kurant*
                                7. SY Kardona

Kukurydza na ziarno

Odmiany wczesne             Odmiany średniowczesne

1.Agro Fides*                   1. Benedicto KWS*
2. KWS Magnet*               2. ES Asteroid
3. KWS Vitellio*                3. Figaro*
4. LG 30179                     4. KWS Corazon*
5. LG 31255*                    5. LG 30215
6. RTG Chromixx*             6. Milosz*
                                       7. P8329*
                                       8. SY Telias*

*- odmiany wstępnie rekomendowane po roku badań


- Lista odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa została sporządzona w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego /PDO/ w województwie podlaskim do roku 2017.

- Odmiany umieszczone na” Liście oz” wykazały w ostatnich latach dużą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa i zasługują na znaczący udział w uprawie.

- Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

facebook