Dodana: 18 maj 2018 14:30

Zmodyfikowana: 18 maj 2018 17:15

Wypracować kompromis dobry dla mieszkańców i przyrody. Debata o przyszłości Puszczy Białowieskiej

W Hajnówce w piątek, 18 maja odbywa się konferencja poświęcona Puszczy Białowieskiej. Jej organizatorzy mają nadzieję, że będzie ona podwaliną do wypracowania kompleksowych wizji rozwiązań dla regionu Puszczy Białowieskiej. Dyskusja dotyczy form ochrony zasobów regionu Puszczy Białowieskiej, możliwości ich udostępniania i wykorzystania. Jej uczestnicy spróbują też odpowiedzieć na pytanie, jak w tych procesach może brać udział społeczność lokalna.

Ilustracja do artykułu Debata o przyszlosci Puszczy Bialowieskiej (1).jpeg

 

O tym, że jest to niezwykle trudne, wiadomo od dawna. Zwrócił też na to uwagę w swoim przemówieniu do uczestników debaty Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego.

- Zasadniczo mamy do wyboru dwa wyjścia: albo człowiek będzie kontrolował puszczę, albo zostawimy ją samej sobie. Jestem z wykształcenia i praktyki rolnikiem i tak sobie myślę, że jeśli człowiek wiele lat ingerował w przyrodę, to nie można tego tak po rostu sobie samemu zostawić – podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński. - Potrzebny jest pomysł, jak doprowadzić puszczę o tego, by ta ochrona była właściwa. Potrzeba czasu, strategii. Przede wszystkim zaś potrzebne jest dobre prawo w tym zakresie.

Niezwykle ważne jest też – zdaniem marszałka Leszczyńskiego – aby dyskusja obejmowała nie tylko same tereny puszczy, ale i rejony wokół, a przede wszystkim tutejszych mieszkańców.

- To nasza rola jako samorządowców, by zabezpieczyć mieszkańcom właściwe warunki do życia. Chcielibyśmy aby nasz głos i nasze opinie – także jako samorządu województwa były słyszane. Potrzebna jest też ściślejsza współpraca samorządów lokalnych z wojewódzkim – zaznaczył Jerzy Leszczyński. - Wspólnie powinniśmy szukać kompromisu, pomiędzy potrzebami lokalnych społeczności a utrzymaniem naturalnego środowiska parku narodowego Puszczy Białowieskiej. To można pogodzić tylko potrzebna jest dyskusja i kompromis.


Konferencja „Przyszłość Regionu Puszczy Białowieskiej” została zorganizowana przez samorząd Hajnówki i Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej. Pomysłodawcą debaty jest Stowarzyszenie Hajnowska Inicjatywa Społeczna.

Debata została podzielona na dwie sesje - naukową i społeczno-gospodarczą. Zamiejscowy Wydział Leśny przygotował część naukową, podczas której eksperci mówić będą m.in. o historii i obecnym stanie ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej, o białoruskiej części Rezerwatu Biosfery Puszcza Białowieska, a także o przyszłości Puszczy w kontekście zmian klimatu.

Planowane jest też przedstawienie koncepcji strefowej ochrony Puszczy i nowe możliwości wykorzystania jej zasobów. W kolejnej części planowana jest dyskusja m.in. o wpływie działalności Lasów Państwowych na rozwój lokalnej społeczności, o turystyce w regionie i rozwoju zielarstwa oraz szansach inwestycyjnych regionu Puszczy Białowieskiej.

(mk, ak)

Program konferencji:

10:00 – 10:15 Powitanie gości i uroczyste rozpoczęcie konferencji – Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka;
dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Dziekan Zamiejscowego Wydziału Leśnego Politechniki
Białostockiej w Hajnówce
10:15 – 12:00 SESJA NAUKOWA Moderator: dr hab. inż. Sławomir Bakier prof. PB
10:15 – 10:30 Historia i obecny stan ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej - dr hab. Bogdan Jaroszewicz,
Białowieska Stacja Geobotaniczna Uniwersytet Warszawski
10:30 – 10:45 System ochrony i gospodarki w białoruskiej części Rezerwatu Biosfery Puszcza Białowieska
- prof. dr hab. inż. Aleh Morozau, Zamiejscowy Wydział Leśny PB
10:45 – 11:00 Przyszłość Puszczy Białowieskiej w kontekście zmian klimatu - dr hab. inż. Elżbieta Malzhan,
prof. IBL, Instytut Badawczy Leśnictwa
11:00 – 11:15 Różnorodność przyrodnicza a gospodarka. Koncepcje strefowej ochrony Puszczy Białowieskiej
– dr inż. Dan Wołkowycki, Zamiejscowy Wydział Leśny PB
11:15 – 11:30 Ochrona przyrodniczych procesów usług środowiska w perspektywie ekonomii zrównoważonego
rozwoju - dr Artur Michałowski, Wiceprezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna
11:30 – 11:45 Nowe możliwości wykorzystania zasobów Puszczy Białowieskiej - dr hab. inż. Sławomir Bakier, prof. PB, Zamiejscowy Wydział Leśny PB
11:45 – 12:00 Dyskusja
12:00 – 12:30 Przerwa kawowa
12:30 – 14:00 SESJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA Moderator: Jerzy Sirak
12:30 – 12:45 Historyczne uwarunkowania gospodarowania w Regionie Puszczy Białowieskiej - Karol Nieciecki,
Radny Rady Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Hajnowska Inicjatywa Społeczna
12:45 – 13:00 Wpływ działalności Lasów Państwowych na rozwój lokalnej społeczności - Piotr Karnasiewicz,
Z-ca Dyrektora RDLP Białystok ds. Gospodarki Leśnej
13:00 – 13:15 Powiat Hajnowski – inwestycje wczoraj, dziś i jutro - Mirosław Romaniuk, Starosta Hajnowski
13:15 – 13:30 Odkryjmy swoją naturę – perspektywy rozwoju zielarstwa na Ziemi Hajnowskiej - Karol Sidoruk,
Eko-Herba.
13:30 – 13:45 OZE - Fotowoltaika w powiecie hajnowskim dzisiaj i jutro - dr inż. Andrzej Sobolewski, Dyrektor
Działu Fotowoltaiki ,CORAL
13:45 – 14:00 Turystyka w regionie, stan aktualny i perspektywy na przyszłość - Walentyna Pietroczuk,
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Regionalnego, Starostwo Powiatowe w Hajnówce
14:00 – 14:15 Zrywając ze ścieżkami zależności – w jaki sposób Hajnówka może zacząć nową drogę rozwoju
- dr Krzysztof Niedziałkowski, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
14:15 – 14:30 Szanse inwestycyjne Regionu Puszczy Białowieskiej w opinii Podlaskiego Klubu Biznesu – Ryszard
Iwaszkiewicz, Prezes Zarządu Podlaskiego Klubu Biznesu
14:30 – 14:45 Inwestycje infrastrukturalne samorządów zrealizowane i planowane na najbliższe lata,
oczekiwane inwestycje podmiotów gospodarczych umożliwiające zrównoważony rozwój regionu
– Jerzy Sirak, Burmistrz Miasta Hajnówka
14:45 – 15:00 Dyskusja
15:00 – 15:10 Zakończenie konferencji

Wstęp wolny.

 

 

 

facebook