Dodana: 17 lipiec 2017 14:16

Zmodyfikowana: 17 lipiec 2017 14:20

Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej - rozstrzygnięcie edycji 2016/2017

Amatorski Teatr z Dzięciołowki, Czarnodziejki ze Studzianek, Sołectwo z Woli Zambrowskiej – to zdobywcy głównych nagród w trzeciej edycji Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Nagrody i wyróżnienia przyznano kilkunastu grupom, stowarzyszeniom i sołectwom za ich działalność na rzecz aktywizacji i integracji środowisk wiejskich. Zdobywcy pierwszych miejsc, w trzech kategoriach konkursowych, otrzymali po 6 tys. zł, a łączna pula nagród dla wszystkich uhonorowanych to 45 tys. zł. Uroczyste podsumowanie olimpiady odbyło się 17 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – współorganizatora wydarzenia.

Ilustracja do artykułu IMG_6586.JPG

- Wykonujecie wspaniałą pracę na rzecz Waszych społeczności – mówił Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński otwierając spotkanie - Poprzez podejmowana działania integrujecie środowisko, mobilizujecie mieszkańców do wspólnych przedsięwzięć, a to buduje wspólnotę. Ten konkurs z całą pewnością zasługuje na kolejne edycje.

W podobnym tonie wypowiadał się Członek Zarządu Stefan Krajewski.
-  Zainteresowanie konkursem jest coraz większe. Planujemy kolejne edycje olimpiady, zastanawiamy się nad poszerzeniem kryteriów, tak aby do konkursu można było włączyć też nowe inicjatywy.

Kapituła konkursu oceniała działania podejmowane od maja do października 2016r. Do konkursu wpłynęło 26 zgłoszeń, spośród których wybrano i nagrodzono dziewiętnaście. Nagrody przyznawano w trzech kategoriach:
-  działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch wsi,
-  działania skierowane do kliku wsi, całej gminy
-  działania skierowane poza obręb gminy.

Prezentacja wszystkich nagrodzonych znajduje się TUTAJ

Wojewódzka Olimpiada Aktywności Wiejskiej to konkurs skierowany do organizacji, grup formalnych, nieformalnych, sołectw oraz liderów środowisk lokalnych, prowadzących działalność na rzecz swojego otoczenia, podejmujących lub planujących działalność aktywizującą konkretną społeczność.
Uczestnicy biorą udział w konkurencjach takich jak kultywowanie tradycji, animacja i integracja kulturalna, aktywizacja poprzez sport, instytucjonalizacja aktywności, inicjowanie współpracy i partnerstw, budowanie wizerunku wsi, ochrona środowiska i ekologia, działalność ekonomiczno-gospodarcza, reintegracja/integracja zawodowa, poprawa jakości infrastruktury.

Organizatorem Olimpiady jest Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Konkurs koordynuje Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku.

ak

facebook