Dodana: 17 październik 2018 13:48

Zmodyfikowana: 18 październik 2018 13:50

„Swoim działaniem na rzecz wsi warto się pochwalić”. Finał IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej

Małgorzata Dobosz i Ludmiła Misiejuk za inicjatywę "Lipiny Wioska Bulwy", Anna Kołosow – Ostapczuk i teatr obrzędowości Górnej Narwi, a także Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka za działanie „Borysówka Wieś Drewniana” – to zdobywcy pierwszych miejsc w IV edycji Olimpiady Aktywności Wiejskiej. Nagrody i wyróżnienia przyznano kilkunastu grupom, stowarzyszeniom, a także liderom środowisk wiejskich za ich działalność na rzecz lokalnych środowisk. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się 17 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu IV olimpiada aktywności wiejskiej (66).JPG

- W tym roku do konkursu wpłynęła rekordowa liczba zgłoszeń – 70, tyle samo co w trzech poprzednich edycjach łącznie. – podkreślał Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Stefan Krajewski,  otwierając spotkanie  – To świadczy nie tylko o coraz większym zainteresowaniu konkursem, ale też o wzrastającej ilości  podejmowanych inicjatyw na terenach wiejskich. Warto się tym chwalić.

Działania nagradzane w poprzednich edycjach to między innymi rajdy rowerowe, warsztaty kulinarne czy plastyczne, ogniska bądź wyjazdy. Tegoroczna „Olimpiada Aktywności Wiejskiej” jest bardziej niż dotychczas  zróżnicowana pod względem, zarówno uczestników, jak i zgłaszanych inicjatyw.
Do konkursu zgłosiły się Koła Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszenia, Jednostki OSP, Kluby Seniorów, zespoły ludowe, grupy nieformalne, fundacje, a także osoby będące liderami środowisk wiejskich.
Nagrodzone inicjatywy to m.in. galeria truskawkowa, amatorski teatr prezentujący historie oparte na lokalnych opowieściach, wydawnictwa promujące produkt lokalny, bale międzypokoleniowy czy działania na rzecz integracji społeczności.

Nagrody przyznawane były w trzech kategoriach:

  - działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy,
  - działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy,
 - działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa.

Łączna pula nagród w konkursie wyniosła 14 400 zł. Nagrody specjalne, w każdej z kategorii ufundowała także Podlaska Izba Rolnicza.

„Olimpiada Aktywności Wiejskiej” ma na celu pobudzanie aktywności mieszkańców wsi oraz ich angażowanie do  podejmowania wspólnych przedsięwzięć, które aktywizują małe społeczności oraz pozwalają rozwijać własne otoczenie. Skierowana jest do liderów środowisk lokalnych, grup nieformalnych, stowarzyszeń i fundacji, Ochotniczych Straży Pożarnych czy Sołectw działających na terenie województwa podlaskiego.

Konkurs zorganizował Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich działający przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich przy współpracy z Koordynatorem tegorocznej edycji a jest nim Prosperita Sp. z o. o. – Spółka Podlaskiej Izby Rolniczej reprezentuje ją Joanna Raś – prezes.

Laureaci IV edycji Olimpiady Wiejskiej Aktywności:

Kategoria I - działania skierowane do społeczności jednej, bądź dwóch miejscowości w obrębie jednej gminy

1 miejsce –Małgorzata Dobosz i Ludmiła Misiejuk - tworzące grupę nieformalną inicjatywa pt. „Działania w obrębie wioski tematycznej – Lipiny Wioska Bulwy
2 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich w Dobrym Lesie inicjatywa pt. „Boży Obiad – śpiewna modlitwa za zmarłych w Dobrym Lesie”
3 miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „Sreberka” ze Srebrnej inicjatywa pt. „ KULTYWOWANIE TRADYCJI REGIONALNYCH I INTEGRACJA POKOLENIOWA MIESZKAŃCÓW WSI”

Wyróżnienie – OSP w Srebrnym Borku „Gramy dla niepodległej – mecz strażacy kontra Boróweczki

Kategoria II - działania skierowane do minimum trzech miejscowości, ale nie wychodzące poza obszar jednej gminy
1 miejsce – Anna Kołosow – Ostapczuk – „zatopieni w Historii” teatr obrzędowości Górnej Narwi – Płynęli tędy Flisacy?
2 miejsce – Pani Ewa Kloza – Grupa nieformalna  pt. „Galeria Truskawkowa na Ogólnopolskie Dni Truskawki w Korycinie – formą prezentacji rękodzieła z Dzięciołówki
3 miejsce – Alicja Sienkiewicz-Dawidowska Sołtys Wsi Ruda inicjatywa pt.: Zdrowo i sportowo we wsi Ruda”

Wyróżnienie - OSP w Starym Laskowcu inicjatywa pt. Od najmłodszych lat – Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”

Kategoria III - działania skierowane poza obręb gminy, ale mieszczące się w ramach województwa

1 miejsce – Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Borysówka – inicjatywa pt. „Borysówka Wieś Drewniana”
2 miejsce – Stowarzyszenie Korycinianki inicjatywa pt. „Sery Korycińskie – jak je ugryźć?”
3 miejsce – Stowarzyszenie Origo inicjatywa pt. „Ogród, który łączy ludzi”

Wyróżnienie – KGW Paprotki inicjatywa pt. „Międzypokoleniowy bal z lat 80-tych”

W tej edycji Olimpiady, nagrody specjalne w każdej z kategorii przyznała również Podlaska Izba Rolnicza.  Nagrodę specjalną w pierwszej kategorii otrzymała Maria Klimowicz – za inicjatywę Wieś z przytupem, w drugiej kategorii wyróżnienie przyznano Kołu Gospodyń wiejskich „Sąsiadki”, a w trzeciej wyróżniono inicjatywę Zielska Kolonia

 

 

Olimpiada została sfinansowana  z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W ramach II schematu Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

facebook