Dodana: 2 październik 2018 14:46

Zmodyfikowana: 2 październik 2018 14:46

Społeczny Zespół do spraw pszczelarstwa organizuje w szkołach rolniczych spotkania edukacyjne

Jednym z działań powołanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego Społecznego Zespołu ds. pszczelarstwa jest realizacja w bieżącym roku szkoleń pn. „Znaczenie pszczół dla człowieka i gospodarki”. Przedsięwzięcie to jest kontynuacją ubiegłorocznych szkoleń i stanowi już drugą edycję tego tupu wydarzeń edukacyjnych, skierowanych do młodego pokolenia rolników.

Ilustracja do artykułu IMG_5127.JPG

Realizowane jest w wybranych szkołach o profilu rolniczym na terenie całego regionu. Szkolenia obejmują dwugodzinny wykład z prezentacją multimedialną i kończą się testem wiedzy. Najlepsi z uczestników otrzymują nagrody rzeczowe.W miniony poniedziałek 24.09.2018 miały miejsce szkolenia z tegorocznego cyklu szkoleń. Pierwsze – przedpołudniowe odbyło się w Zespole Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Szkół Podchorążych Rezerwy w Zambrowie przy ul. Wojska Polskiego 29. Popołudniowe - w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach przy ul. Tysiąclecia 15. Przeprowadził je Mariusz Chachuła, ekspert i specjalista w zakresie pszczelarstwa, właściciel pasieki. Kolejne szkolenia odbyły się we wtorek 25.09.2018 w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży przy ul. Stacha Konwy 11 oraz w Zespole Szkół Rolniczych im. Stefanii Karpowicz w Krzyżewie. Kolejne „spotkania edukacyjne” planowane są 16 października i zrealizowane zostaną  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im S. Staszica w Sejnach przy ul. Konarskiego 23 oraz w Zespole Szkół nr 4 im Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim przy ul. Hołowieskiej 18.

Plan i tematyka szkoleń:

1. Znaczenie pszczół w przyrodzie i rolnictwie – (zapylacze, wskaźnik czystości środowiska, wzrost produkcji nasion i owoców)

 2. Biologia rodziny pszczelej w ciągu roku (jesień, zima, wiosna, lato)

- skład osobniczy (matka pszczela, robotnice, trutnie)

- długość życia;

- prace wykonywane przez pszczoły robotnice

- porozumiewanie się pszczół

 3. Produkty pszczele i ich zastosowanie w życiu człowieka

- miód;

- pyłek kwiatowy i pierzga;

- wosk;

- propolis (kit pszczeli);

-  mleczko pszczele

- jad pszczeli

 4. Budowa ula – prezentacja nowoczesnego ula i znaczenie poszczególnych jego części

 5. Test wiedzy

 

Uczniowie, którzy wezmą udział w teście i zdobędą największą ilość, punktów zostaną zaproszeni w grudniu do siedziby UMWP na posiedzenie, w którym będzie uczestniczył Marszałek Województwa Podlaskiego i przedstawiciele wszystkich związków i stowarzyszeń pszczelarskich, działających w województwie podlaskim. Podczas spotkania zostaną wręczone nagrody rzeczowe.

W 2017 roku z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego został powołany Społeczny Zespół do spraw pszczelarstwa, którego głównym zadaniem jest konsultowanie i opiniowanie spraw dotyczących problemów związanych z pszczelarstwem.

Jednak głównym celem działalności Zespołu jest wspieranie podlaskiego pszczelarstwa tak, by przywrócić mu właściwą rangę oraz dbać o jego rozwój w województwie.

(oprac. at)

facebook