Dodana: 10 maj 2018 12:08

Zmodyfikowana: 11 maj 2018 08:55

Rusza program regrantingowy „Dbamy o drzewa 2 – inicjatywy społeczne”

Rozpoczyna się realizację drugiej edycji programu regrantingowego „Dbamy o drzewa 2 - inicjatywy społeczne”. Program ma na celu wsparcie animacyjne i edukacyjne, w podejmowaniu działań mających na celu podnoszenie świadomości społecznej o roli, wartości i ochronie zadrzewień oraz krajobrazu i ładu przestrzennego.

Ilustracja do artykułu tree-2738830_960_720.jpg

Operatorem Programu jest Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych w ramach zadania zleconego przez Zarząd Województwa Podlaskiego. O granty w maksymalnej wysokości 2000 zł ubiegać się mogą zarówno organizacje pozarządowe, jak i grupy nieformalne. 

Projekty realizowane w ramach Programu powinny m.in. :

  • dotyczyć zagadnień związanych z rolą drzew, krzewów i terenów zieleni z uwzględnieniem warunków społecznych, kulturowych i gospodarczych;
  • wskazywać znaczenie i sposoby ochrony zadrzewień, w szczególności właściwe prowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych;
  • promować świadomość tematów związanych z krajobrazem poprzez uczenie, w jaki sposób odczytywać krajobrazy

Pierwsza tura konkursu zostanie ogłoszona 8 maja i potrwa do 4 czerwca 2018 r.

Drugi termin zostanie ogłoszony 20 sierpnia i potrwa do 20 września 2018 roku.

Uwaga: W przypadku gdy cała alokacja na konkurs wyczerpie się w pierwszej turze, drugi termin nie będzie ogłaszany.

***

SPOTKANIA INFORMACYJNE

Sokółka - 9 maja godz. 15.30, Centrum Organizacji ul. Plac Kościuszki 26;

Bielsk Podlaski - 15 maja o godz. 15.00, Urząd Miasta ul. Kopernika 1;

Łomża - 16 maja o godz. 15.00 w Dom Pastora ul. Krzywe Koło 1;

Suwałki - 21 maja o godz. 15.30 w "Centrum Trójki" ul. T. Kościuszki 71;

Białystok - 21 maja o godz. 15.00 w OWOP ul. Modlińska 6 lok. U3;

Hajnówka - 28 maja o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta ul. A. Zina 1.

 

 

 

facebook