Rolnictwo i Środowisko

Lista aktualności

 • Smaczna Polska w Warszawie

  Miniaturka artykułu
  2015-01-30 14:17:52

  Około 56 wystawców z całej Polski prezentowało dorobek rolnictwa i przetwórstwa na wystawie Rolno-Żywnościowej  Smaczna Polska.  Stoisko województwa podlaskiego otrzymało dyplom jako "najsmaczniejsze stoisko wystawy".

 • Likwidacja blokowych zsypów

  Miniaturka artykułu
  2015-01-28 07:35:01

  Nikt ich usuwać z bloków nie będzie, ale już teraz w wielu miejscach nie można z nich korzystać. Zarządcy nieruchomości decydują o zamykaniu zsypów.

 • Program ochrony środowiska przed hałasem w województwie podlaskim

  2015-01-27 13:31:42

  Zarząd Województwa Podlaskiego przyjął 27 stycznia br. projekt „Programu ochrony środowiska przed hałasem w województwie podlaskim poza aglomeracjami, wzdłuż dróg o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie…”.

 • Dzień otwarty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2015-01-27 13:08:39

  Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza 18 lutego 2015 r. na Dzień otwarty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej "ZAINWESTUJMY RAZEM W ŚRODOWISKO" oraz na konferencję prezentującą ofertę NFOŚiGW na lata 2015-2020.

 • Nabór wniosków na dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  2015-01-27 13:06:13

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje, że przystępuje do naboru w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki (1-2%) z możliwością częściowego umorzenia na realizację projektów z zakresu:
  - monitorowania środowiska,
  - dostosowania do zmian klimatu,
  - zapobiegania i likwidacji skutków nadzwyczajnych zagrożeń.

 • Prezes KRUS z wizytą u dostojnych Jubilatów

  Miniaturka artykułu
  2015-01-27 09:02:11

  Osobom uprawnionym do emerytury rolniczej po osiągnięciu 100 lat przysługuje specjalny miesięczny dodatek. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznaje świadczenie z urzędu, bez konieczności składania wniosku, po ukończeniu przez emeryta 100 lat. Do każdego dostojnego Jubilata Prezes Kasy kieruje również okolicznościowy list gratulacyjny z informacją o przyznaniu świadczenia.

 • Finał konkursu pamięci prof. Simony Kossak

  Miniaturka artykułu
  2015-01-23 07:59:39

  Andrzej Gawryluk z Hajnówki wygrał "Konkurs literacko - plastyczny pamięci prof. Simony Kossak". Drugie miejsce zajęła Anna Targońska z Zawad, a trzecie - Julia Zembrowska z miejscowości Tołcze.

 • Usuwanie wyrobów zawierających azbest

  Miniaturka artykułu
  2015-01-20 13:55:12

  Mieszkańcy Knyszyna  będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania  na  prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.

 • Międzynarodowe Targi Ekologiczne EKOEAST.eu - Białystok 12-13 maja 2012

  Miniaturka artykułu
  2015-01-20 13:41:47

  Międzynarodowe Targi Ekologiczne EKOEAST.eu to wydarzenie obejmujące szereg tematów kluczowych dla dzisiejszych czasów. Zlokalizowana w stolicy Zielonych Płuc Polski impreza skupia się na problematyce energii odnawialnej, reakcji na zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza, recyklingu, niwelowania szkodliwych efektów współczesnej cywilizacji, pokazując możliwości zgodnego z ekologią kształtowania przestrzeni życiowej.

 • Jeleń we wnykach

  Miniaturka artykułu
  2015-01-19 12:19:44

  Mimo, że wnykarstwo jest formą kłusownictwa, która, jak się wydawało, pomału przechodzi już do lamusa, to niestety ciągle zdarzają się incydentalne przypadki tej formy pozyskiwania dziko żyjących zwierząt.

facebook