Dodana: 23 maj 2018 12:56

Zmodyfikowana: 23 maj 2018 13:59

Pszczoła w obiektywie. Konkurs filmowy dla uczniów szkół średnich

Wojewódzki Konkurs Filmowy „Pszczoła w obiektywie” to nowa inicjatywa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, skierowana do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Poinformowali o niej na dzisiejszej, 23 maja konferencji prasowej Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski i członek zarządu Stowarzyszenia Pszczelarzy Podlasia, członek Społecznego Zespołu ds. pszczelarstwa Dariusz Ciszewski.

Ilustracja do artykułu konferencja dotycząca pszczół (9).JPG

- Wiemy, jak ważny jest temat pszczół w życiu człowieka, dlatego podjęliśmy szereg inicjatyw na rzecz podlaskiego pszczelarstwa. Powołany został Społeczny Zespół ds. Pszczelarstwa, prowadziliśmy kampanię informacyjną na temat stosowania oprysków w sposób nie zagrażający zdrowotności pszczół, przeprowadziliśmy cykl szkoleń wśród pszczelarzy, akcję rozdawania miododajnych drzewek wśród mieszkańców województwa, akcję Miodek z samorządem Siemiatycz. Konkurs filmowy jest taką kolejną inicjatywą. Liczymy na to, że dzięki naszym działaniom pszczelarstwo będzie się lepiej rozwijać, a nasza kraina będzie nie tylko mlekiem, ale i miodem płynąca – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński.

- To co robi samorząd województwa podlaskiego to jedyna taka działalność w Polsce na rzecz ochrony pszczół miododajnych. Dzięki niemu zrzeszają się pszczelarze, młodzież jest edukowana i możemy zachować nasze bogactwo pokoleniowe – dodał Dariusz Ciszewski apelując jednocześnie do szkół, by korzystali z usług instruktorów pszczelarstwa w ofercie edukacyjnej dla dzieci i młodzieży.

Szczegóły konkursu przedstawił dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Andrzej Pleszuk.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym. Już zostały wysłane powiadomienia do 19 szkół w województwie podlaskim.

Zadaniem konkursowym jest nakręcenie 30-sekundowego (maksymalnie) filmu o tematyce związanej z pszczelarstwem, w tym także stosowanie bezpiecznych dla pszczół środków ochrony roślin.

Najlepsze filmy wybierze komisja złożona z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego.

Film wraz z załącznika należy przysłać do 10 czerwca br.

Cele Konkursu:

  1. Upowszechnienie wiedzy o pszczelarstwie, niezwykle pożytecznej roli pszczół oraz o zagrożeniach dla tych owadów wynikających z rozwoju przemysłu i rolnictwa.
  2. Zwiększenie poziomu wiedzy wśród młodzieży uczącej się w szkołach średnich o profilu rolniczym województwa podlaskiego o sposobach minimalizowania wpływu prowadzonej działalności rolniczej na liczebność pszczół i ich zdrowotność.
  3. Inspirowanie młodzieży do działań twórczych i pracy zespołowej.

 

Zadanie konkursowe:

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego, maksymalnie 30-sekundowego, filmu i przesłanie go na adres Koordynatora Konkursu – Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego. Tematyka poruszona w filmie powinna dotyczyć kwestii z zakresu pszczelarstwa wymienionych w Regulaminie Konkursu.

Filmy mogą być zgłaszane do konkursu przez uczniów indywidualnie, bądź przez zespoły liczące maksymalnie trzy osoby.

Laureatom trzech pierwszych miejsc Organizator ufunduje nagrody rzeczowe, jak również szkołom, do których uczęszczają autorzy zwycięskich filmów.

Zgłoszenie:

By wziąć udział w konkursie należy przesłać nakręcony film wraz z wypełnioną i podpisaną Kartą Zgłoszenia i Oświadczeniem będącymi załącznikami do Regulaminu listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich
Referat Regionalnej Polityki Rolnej
ul. J. Kilińskiego 16
15-089 Białystok

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pod numerem telefonu 85 665 42 15 bądź 85 665 42 16, e-mail: rolnictwo@wrotapodlasia.pl.

W załączeniu Regulamin Konkursu wraz z załącznikami.

(at)

facebook