Dodana: 20 lipiec 2018 08:05

Zmodyfikowana: 23 lipiec 2018 12:42

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego. Podpisano umowę z Gminą Ciechanowiec

Dofinansowanie pozwoli zakupić wyposażenie do świetlicy w remizie strażackiej OSP Winna – Chroły. W czwartek (19 lipca br.) Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego podpisał umowę z Burmistrzem Ciechanowca Mirosławem Reczko.

Ilustracja do artykułu umowy ciechanowiec (6).JPG

Dzięki wsparciu, strażacka świetlica wyposażona zostanie w 15 stołów oraz 120 krzeseł. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego udzieli na ten cel wsparcia finansowego w wysokości 10 tys. zł w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego.

Jest on realizowany na terenie województwa podlaskiego po raz pierwszy. Na pomoc finansową w maksymalnej wysokości 10 tys. zł liczyć mogły gminy wiejskie i miejsko-wiejskie naszego regionu, przeznaczając ją na zadanie wcześniej wskazane przez sołectwa położone na ich terenie. Dotacja ma charakter refundacji maks. 50% kosztów kwalifikowalnych zadania. Wymagany jest też wkład samej gminy, wynoszący z kolei nie mniej niż 50% kosztów kwalifikowalnych.

Zainteresowanie uzyskaniem dotacji z Programu było bardzo duże. We wskazanym terminie gminy złożyły 70 wniosków, które pozytywnie przeszły ocenę formalną i merytoryczną. By udzielić dotacji wszystkim zainteresowanym, decyzją Sejmiku Województwa Podlaskiego zwiększony został budżet Programu do kwoty 646 917, 18 zł. Łączna szacowana wartość zadań wyniesie 1 704 822,88 zł.

Większość umów podpisano 4 lipca. Padło wówczas wiele pozytywnych słów na temat Programu. Samorządowcy podkreślali, że dla gmin każda złotówka ma znaczenie, a możliwość uzyskania wsparcia jest czynnikiem mobilizującym do działania.

Program Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego koordynuje Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP.

ms

facebook