Dodana: 13 wrzesień 2017 14:52

Zmodyfikowana: 13 wrzesień 2017 14:52

Ponad 1,7 mln zł na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie podlaskim (VIDEO)

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Członek Zarządu Województwa Stefan Krajewski podpisali dziś umowy z przedstawicielami samorządów na dofinansowanie z budżetu województwa inwestycji związanych z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Samorząd województwa przyznał dotacje 27 gminom o łącznej wartości ponad 1,7 mln zł.

Ilustracja do artykułu IMG_2306.JPG

- Po raz kolejny spotykamy się, by podpisać umowy na drogi dojazdowe do pół. Cieszę się, że możemy wesprzeć inwestycje w waszych gminach. Jesteśmy województwem, w którym rolnictwo stoi na wysokim poziomie, to i dobre drogi się przydadzą – powiedział marszałek Jerzy Leszczyński witając samorządowców na spotkaniu.

- Może nie jest to zbyt duża kwota, ale drogi dojazdowe do gruntów rolnych mają ogromne znaczenie. Z tych dotacji powstało 35 kilometrów dróg. Wśród samorządów są tacy, którzy składali wnioski po raz trzeci, ale i tacy, którzy wnioskowali pierwszy raz. Kwota dofinansowania od lat rośnie, a to też świadczy o rozwoju obszarów wiejskich – dodał Stefan Krajewski.

W 2017 roku Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał dotację 27 gminom  (jedna gmina się wycofała) do 50% wartości inwestycji. Kwota udzielonej dotacji wynosi 1 747 901,00 zł (na ok. 35 km dróg).

W ubiegłym roku  przyznano dotację na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych 22 gminom, na kwotę 1 061 000,00 zł.

W 2015r.  -  29 gminom, na kwotę 1 063 225,00 zł.

W 2014r. -  22 gminom, na kwotę 860 000,00 zł.

W 2013r. -  13 gminom, na kwotę 720 000,00 zł.

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na modernizacje dróg dojazdowych do gruntów rolnych - pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze. Dochody budżetu województwa uzyskane w ten sposób są zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy lokalne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje zarząd województwa.

Zanim jednak samorządy podpisały umowy, wystąpił zespół „Jemioła” z Sokólskiego Ośrodka Kultury z trzema utworami. Burmistrz Sokółki Ewa Kulikowska wystąpiła z zespołem, którego jest członkiem, a potem podpisała umowę na dofinansowanie modernizacji dróg w gminie Sokółka w wysokości prawie 100 tys. zł.

W załączniku poniżej wykaz gmin, które otrzymały dofinansowanie

Pliki do pobrania

facebook