Dodana: 16 czerwiec 2018 11:43

Zmodyfikowana: 16 czerwiec 2018 11:43

Podlaskie. Światowy Dzień Ochrony Środowiska

W sobotę, 16 czerwca br. na Rynku Kościuszki w Białymstoku (plac przed Ratuszem) już po raz VIII odbędzie się festyn ekologiczny zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku z okazji obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska. Początek imprezy o godz. 10.00.

Ilustracja do artykułu łyski.jpg

Wiele ekologicznych atrakcji zagwarantują stoiska: RDOŚ w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi, Suwalskiego Parku Krajobrazowego, Białowieskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Spółki LECH realizującej projekt Nasz Białystok jest Eko. Każdy wystawiony namiot będzie miał propozycje dla młodszych i nieco starszych miłośników przyrody: m.in. rozwiązywanie zagadek przyrodniczych, układanie magnetycznych tablic edukacyjnych, zgadywanie tropów zwierząt oraz quizy rysunkowe. Dla nieco starszych uczestników przygotowano test wiedzy o naszej rodzimej naturze.

Dzień ten będzie stanowił wyjątkową okazję do zdobycia – niedostępnych w sprzedaży – publikacji RDOŚ w Białymstoku. Każdy, kto przyniesie 2 kilogramy plastikowych nakrętek, otrzyma album z radiowymi opowieściami prof. Simony Kossak.

Światowy Dzień Ochrony Środowiska jest jednym z najstarszych świąt ekologicznych - został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1972 roku i obchodzony jest corocznie 5 czerwca w ponad 100 krajach, także w Polsce, a dzięki RDOŚ – na Podlasiu. Działania prowadzone w tym Dniu mają zwrócić uwagę na wysoki stopień degradacji środowiska oraz uzmysławiać ludziom na całym świecie, że obowiązkiem każdego z nas jest ochrona środowiska naturalnego. RDOŚ w Białymstoku od kilku lat prowadzi działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną w dziedzinie ochrony przyrody. Poprzez współpracę z wieloma podmiotami, staramy się trafić z ekologicznym przesłaniem do jak najszerszej liczby odbiorców. Organizowane przez nas wydarzenia pozwalają poszerzać wiedzę o środowisku i praktycznych sposobach na życie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dzięki tej działalności rośnie świadomość ekologiczna mieszkańców naszego regionu.

Tegoroczny temat obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska – BEAT PLASTIC POLLUTION – jest wezwaniem do działania dla nas wszystkich, aby wspólnie walczyć z jednym z największych wyzwań ekologicznych naszych czasów – zanieczyszczeniem plastikiem.

źródło: Biabrzański Park Narodowy

facebook