Dodana: 21 maj 2018 15:34

Zmodyfikowana: 22 maj 2018 09:02

Odbyło się kolejne spotkanie Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa

Integracja środowisk podlaskich pszczelarzy, stworzenie wspólnego znaku identyfikacyjnego pszczelarskich produktów z naszego regionu oraz organizacja „pszczelarskiej imprezy” w stolicy województwa podlaskiego - między innymi takie kwestie zostały omówione podczas kolejnego spotkania Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa,. Odbyło się ono 21 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

Ilustracja do artykułu Spotkanie pszczelarzy (12).JPG

Andrzej Pleszuk, Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich UMWP, zreferował zebranym zrealizowane przez zarządzany przez niego Departament działania na rzecz pszczelarstwa.
Wśród nich m.in. akcję promocyjną, polegającą na rozkolportowaniu pięciuset plakatów, dotyczących stosowania środków ochrony roślin w sposób jak najbezpieczniejszy dla pszczół, zorganizowanie Wojewódzkiego Konkursu Filmowego „Pszczoła w Obiektywie” oraz cyklu szkoleń dla pszczelarzy prowadzonych przez dr Zbigniewa Lipińskiego, połączonych z rozdawaniem miododajnych drzewek.

- Ten zespół funkcjonuje między innymi po to, by pszczelarze dzielili się ze sobą swoimi doświadczeniami – podkreślił Andrzej Pleszuk. – Dlatego zachęcam do żywego udziału w Zespole, my ze swojej strony deklarujemy wszelką możliwą pomoc.

Marcin Muszyc z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego wyjaśniał zebranym kwestię rejestracji miodów na ministerialnej liście produktów tradycyjnych.

- Chciałbym rozwiać mity jakoby niezbędna do zarejestrowania miodu na tej liście dokumentacja była rozbudowana i skomplikowana – mówił Marcin Muszyc. – Kwestią problematyczną jest raczej udokumentowanie 25-letniej tradycji wytwarzania danego produktu, bo taki jest wymóg.

Jak podkreślił, służyć temu mogą stare zdjęcia np. z pasieki, dokumentacja dotycząca produkcji miodu, artykuły z gazet, zdjęcia starych narzędzi.

Obecni na spotkaniu pszczelarze postulowali zorganizowanie imprezy, na której mogłaby być prowadzona sprzedaż miodu i innych produktów pszczelich w Białymstoku lub okolicach.

Pojawiła się również tematyka stworzenia wspólnego systemu identyfikacyjnego dla produktów podlaskich pszczelarzy. Sprzedawane pod tą marką miody posiadałyby gwarancję jakości.

Ponadto poruszono tematykę uruchomienia Muzeum Pszczelarstwa, pojawiły się deklaracje odnośnie miejsca i eksponatów oraz zasygnalizowano potrzebę organizowania szkoleń dotyczących zasad tworzenia etykiet.

Obecny na spotkaniu radny Mieczysław Bagiński, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego, zaznaczył konieczność funkcjonowania jednej silnej organizacji branżowej oraz zobowiązał się do przewodniczenia spotkaniu, które miałoby na celu zintegrowanie podlaskich środowisk pszczelarskich i stworzenia porozumienia pomiędzy poszczególnymi związkami i stowarzyszeniami.- Inną ma bowiem siłę oddziaływania jeden wspólny głos środowiska – podkreślił.

Spotkanie zakończone zostało deklaracją realizacji postulowanych kwestii.
Kolejne odbędzie się w połowie czerwca.

facebook