Dodana: 13 czerwiec 2018 11:02

Zmodyfikowana: 13 czerwiec 2018 11:02

Obradowało XXXIII Forum Związku Gmin Wiejskich

Rozwój obszarów wiejskich, finansowanie zadań i inwestycji w gminach, planowane i przyjęte zmiany legislacyjne istotne dla samorządu – to główne tematy XXXIII Forum Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego. Spotkanie odbyło się 12 czerwca br. w Goniądzu w Hotelu Bartlowizna. W debacie uczestniczyli m.in. podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, a także parlamentarzyści i samorządowcy. Zarząd województwa reprezentowali marszałek Jerzy Leszczyński i członek zarządu Stefan Krajewski.

Ilustracja do artykułu Forum Gmin Wiesjkich (13).jpeg

Marszałek Leszczyński omówił m.in. stan realizacji inwestycji  prowadzonych ze środków unijnych na terenach gmin wiejskich.
-  Większość inwestycji drogowych, pomimo problemów rynkowych, realizujemy zgodnie z planem. Natomiast musieliśmy rozwiązać umowę z wykonawca dróg Dąbrowa Białostocka - Sokółka i Ostrożany – Ciechanowiec. W przypadku pierwszej trasy trwają już procedury przetargowe, a przetarg na drugą inwestycje chcemy ogłosić do końca czerwca.   – mówił marszałek.
Przypomniał też, że szybujące ceny usług budowlanych są problemem ogólnokrajowym i w całej Polsce postawiły terminowość wiele publicznych inwestycji pod znakiem zapytania.

Jerzy Leszczyński podkreślał, że władzom województwa zależy na jak najlepszym wykorzystaniu środków unijnych. Zachęcał do składania wniosków w konkursach, ale też informował, że pieniądze, które nie cieszą się zainteresowaniem potencjalnych beneficjentów będą przenoszone na rzecz innych działań.
- Wnioskowaliśmy o wiele zmian w RPO. Mamy nadzieję, że Komisja Europejska te zmiany zaakceptuje i pozwoli na przesunięcie  środków tam, gdzie jest na nie zapotrzebowanie - mówił marszałek Leszczyński.


O podejmowanych krokach w celu przesunięcia niewykorzystanych środków unijnych w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na inne obszary działania mówił tez członek zarządu Stefan Krajewski.
- Wnioskujemy o przesunięcia niewykorzystanych środków m.in. na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej. Chcemy tak wydatkować pieniądze, aby niczego nie zwracać – mówił Stefan Krajewski.

Zachęcał też do udziału samorządów w nowych inicjatywach oferowanych w ramach funduszy unijnych.
- Jest kilka nowych programów z których chcemy korzystać - to m.in. promowanie produktu regionalnego, wyjazdy na różnego rodzaju targi – i nie mówię tu o potentatach przetwórstwa spożywczego, ale o mniejszych firmach, które mogą wypromować się poza granicami województwa- podkreślał Stefan Krajewski - Ogromnym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez nas warsztaty serowarskie, konkursy kulinarne dla uczniów szkół gastronomicznych i kół gospodyń wiejskich – wymieniał.

Stefan Krajewski przypomniał o trwającym wojewódzkim konkursie „Pszczoła w obiektywie”, który ma być jednym z działań na rzecz ochrony pszczół.
- Pszczelarstwo to bardzo ważny temat, i musimy uświadamiać społeczność, także rolników o znaczeniu pszczół dla środowiska naturalnego, zwłaszcza w kontekście niedawnych wydarzeń, gdzie w wyniku przeprowadzenia oprysków na polu rzepaku zginęły pszczoły z około 200 uli.

 

Forum było również okazją do dyskusji o problemach szkól gminnych w kontekście zmian w systemie edukacji – likwidacja gimnazjów i wprowadzenie ośmioklasowej szkoły podstawowej. Rozmawiano też o obowiązujących od 1 stycznia br. zmianach w prawie wodnym.

 

ak

facebook