Dodana: 11 czerwiec 2018 08:44

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2018 15:18

Mały Płock. Obchody Wojewódzkiego Święta Ludowego

Uroczyste nabożeństwo, wystąpienia przedstawicieli regionalnych i krajowych władz Polskiego Stronnictwa Ludowego, uhonorowanie zasłużonych działaczy, koncerty, a wieczorem zabawa taneczna „pod chmurką” – w niedzielę, 10 czerwca w Małym Płocku odbyły się wojewódzkie obchody Święta Ludowego. W uroczystościach udział wzieli m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, Członek Zarządu Bogdan Dyjuk, przewodniczący sejmiku województwa Mieczysław Bagiński, samorządowcy, członkowie i sympatycy podlaskiego PSL. Gospodarzami uroczystości byli przewodniczący podlaskich struktur PSL Stefan Krajewski, wójt gminy Mały Płock Józef Dymerski oraz przewodniczący rady powiatu kolneńskiego Andrzej Mieczkowski. W Wojewódzkim Święcie Ludowym w Małym Płocku uczestniczył również prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz

Ilustracja do artykułu Mały Płock Wojewódzki Święto Ludowe (22).JPGWojewódzkie Święto Ludowe rozpoczęła  o godz.10.00 msza św. w kościele pw. Znalezienia Krzyża Pańskiego. Po nabożeństwie uczestnicy przeszli na plac przy ul. Krótkiej,  gdzie odbyły się oficjalne uroczystości.

 - Polskie Stronnictwo Ludowe to jedyna formacja polityczna w Polsce, która ma swoje święto – mówił podczas otwarcia Wojewódzkiego Święta Ludowego Władysław Kosiniak- Kamysz – Jak zawsze, jest  to okazja aby pokazać naszą tradycję, kulturę i tożsamość.

Prezes PSL nawiązał do obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i roli ludowców w odbudowywaniu  państwa po 1918r. Przypomniał postać jednego z najważniejszych działaczy ruchu chłopskiego Wincentego Witosa i jego zasługi  dla odbudowywania państwowości po 123 latach niewoli.
Podkreślał, że praca na rzecz państwa, to zawsze i przede wszystkim współdziałanie.
- Kiedy odradzała się Polska po 123 latach zaborów, przyszli ludzie, którzy podjęli wyzwanie odbudowania państwa. I choć często w wielu kwestiach się różnili, to mieli jeden cel nadrzędny – tworzyć silną Polskę. W imię tej idei potrafili się jednoczyć i współpracować. Bo patriotyzm nie należy do jednej grupy społecznej, nie jest domeną jednego człowieka, ale należy do całego narodu.


Przewodniczący podlaskich struktur PSL i jednocześnie członek zarządu województwa Stefan Krajewski  podkreślał w swoim wystąpieniu, że to dzięki samorządowcom reprezentującym  Polskie Stronnictwo Ludowe,  sejmik województwa podlaskiego obecnej kadencji  zwrócił szczególna uwagę na rozwój mniejszych miejscowości w regionie
- To dzięki  radnym PSL udało się wypracować  takie stanowisko, że województwo podlaskie to nie tylko Białystok, Suwałki i Łomża. Dla nas równie ważne są także miasta powiatowe, gminne, wsie i obszary wiejskie.
Marszałek Krajewski zaznaczył, że  dzięki polityce radnych PSL udało się wygospodarować znaczną ilość środków  m.in. na budowę lokalnych dróg, uregulowanie gospodarki wodno- kanalizacyjnej, wsparcie obszarów wiejskich.
- Musimy pamiętać, że rozwój tych małych ośrodków, to podstawa do rozwoju całego kraju.

Obecny na uroczystościach Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński  przypomniał, że cztery lata temu PSL szedł do wyborów samorządowych  z hasłem  „Samorząd. Tu się zaczyna Polska”.
- To nasze ludowe przesłanie, które towarzyszy nam od 20 lat – mówił  – Wiemy, że  to w samorządzie bierze początek rozwój wielu  obszarów  życia społecznego, gospodarki, edukacji, kultury. Bez rozwoju małych ojczyzn, nie będzie rozwoju Polski.
 
Marszałek Leszczyński podkreślał, że to dzięki samorządowi województwa  podnoszona jest jakość służby zdrowia, poprawia się znacznie ilość i jakość dróg lokalnych i wojewódzkich, wspierani są przedsiębiorcy, rolnicy, a także podejmuje się działania aktywizujące osoby bezrobotne i wspiera najbardziej potrzebujących.

- Umiejętnie wykorzystujemy to co daje nam przynależność do Unii Europejskiej. Mądrze gospodarujemy funduszami unijnymi i chcemy wzmacniać rząd w dążeniu do tego, aby tych środków było jeszcze więcej – mówił  Jerzy Leszczyński .

Część oficjalna zakończyła się uhonorowaniem  najbardziej zasłużonych działaczy ruchu ludowego w województwie podlaskim.
Następnie rozpoczęły się koncerty, a ten szczególny dla podlaskiego PSL dzień zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu Bosman.

ak
fot.Radoslaw Choiński

facebook