Dodana: 18 wrzesień 2018 11:26

Zmodyfikowana: 18 wrzesień 2018 11:26

Konkurs Plastyczny Dla Dzieci „Na ratunek ginącym pszczołom” – zapraszamy do udziału!

Pszczoły, ich rola w przyrodzie i sposoby na zachowanie liczebności tych pożytecznych owadów – to tematyka prac konkursowych jakie należy nadsyłać na nasz konkurs plastyczny. Skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego. Na prace plastyczne w dowolnej technice w formacie A4 czekamy do 28 września br.

Ilustracja do artykułu queen-cup-337695_960_720.jpg

Celem Konkursu jest przede wszystkim rozpropagowanie wśród dzieci wiedzy na temat roli pszczół w ekosystemie oraz zagrożeń dla tych owadów wynikających m.in. z uprzemysłowienia rolnictwa, inspiracja dzieci do poszerzenia wiedzy w zakresie działań, które wpływają na spadek liczebności zapylaczy, w szczególności pszczół. Konkurs ma również za zadanie mobilizację dzieci do działań twórczych i rozwijania talentów plastycznych.

Nadesłana praca powinna dotyczyć jednego z zagadnień:

  1. a) rola pszczół w przyrodzie;
  2. b) zagrożenia dla pszczół;
  3. c) wpływ chemizacji rolnictwa na spadek liczebności pszczół;
  4. d) możliwe do podjęcia działania, które wpływają na zachowanie liczebności pszczół.

Do wysłanej pracy należy dołączyć wypełniony i podpisany przez rodzica dziecka lub opiekuna prawnego formularz zgłoszeniowy.

Nadesłane prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych:

  • Klasa 0-3;
  • Klasa 4-6;
  • Klasa 7-8.

Nadesłane do Konkursu prace oceni komisja, w skład której wejdą: przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, członkowie Społecznego Zespołu ds. Pszczelarstwa, mediów regionalnych, instytucji działających na rzecz rolnictwa. Na laureatów najlepszych trzech prac w każdym przedziale wiekowym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ufunduje nagrody.

Koordynatorem Konkursu jest Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich.

Poniżej Regulamin Konkursu i formularz zgłoszeniowy.

facebook