Dodana: 11 sierpień 2018 15:04

Zmodyfikowana: 11 sierpień 2018 15:04

Komisje gminne zakończyły szacowanie szkód spowodowanych suszą

Zboża jare, rzepak i zboża ozime – w tym uprawach straty spowodowane suszą w województwie podlaskim sięgają nawet 95%, a obniżenie dochodu w gospodarstwach, w których dotychczas oszacowano straty, określono na kwotę 63 mln zł. W piątek 10 sierpnia odbyło się spotkanie Komisji Wojewódzkiej do koordynacji działalności komisji gminnych powołanych do szacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

Ilustracja do artykułu rzepak.jpg

 

Do 8 sierpnia br. 118 komisji gminnych oszacowało szkody we wszystkich zgłoszonych do urzędów gmin gospodarstwach rolnych i sporządziły już protokoły dla 16,6 tys. gospodarstw na powierzchni 193,3 tys. ha, a obniżenie dochodu w tych gospodarstwach określono na kwotę – 63 mln zł. Z tego na powierzchni prawie 25 tys. ha szkody stanowiły co najmniej 70% (szczególnie w zbożach).

Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono ok. 5 tys. protokołów, z tego ponad 3,5 tys. zostało już sprawdzonych i odesłanych do rolników, którzy wcześniej wystąpili do gmin z wnioskami o oszacowanie szkód wyrządzonych suszą.

Zakres szkód w województwie jest zróżnicowany i waha się od 20 do 95%. Największe szkody komisje gminne potwierdziły w uprawach zbóż jarych, rzepaku i zbożach ozimych.

Komisja Wojewódzka zwróciła się z apelem o przyśpieszenie składania protokołów – od tego zależy kiedy rolnicy otrzymają pomoc.

Przypomnijmy, że, by ułatwić kwestię szacowania szkód, Podlaski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię (85 743 96 72), którą obsługują m.in. pracownicy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, którzy biorą również udział w pracach Komisji Wojewódzkiej zajmującej się suszą w rolnictwie.

 

 

facebook