Dodana: 12 październik 2018 18:31

Zmodyfikowana: 12 październik 2018 18:34

Im się po prostu chce. Poznaliśmy najlepsze koła gospodyń wiejskich w województwie

W piątek, 12 października Stefan Krajewski, członek Zarządu Województwa Podlaskiego wręczył nagrody i wyróżnienia najlepszym kołom gospodyń wiejskich w Podlaskiem.

Ilustracja do artykułu KGW Dookoła Koła (14).jpg

 Na zdjęciu zdobywczynie I miejsca odbierają gratulacje od Stefana Krajewskiego 

Pierwsze miejsce zdobyło Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach. Założyła je w 2011 roku pani Tamara Tyszkiewicz-Winogrodzka, kiedy przeprowadziła się do tej leżącej zaledwie 3 km za Wasilkowem miejscowości. Trudno je już dzisiaj nazwać kołem gospodyń, bo dzisiaj na 18 osób w nim działających aż trzech jest płci męskiej. Działalność stowarzyszenia nie opiera się wyłącznie na spędzaniu czasu w swoim towarzystwie – jego członkowie często zajmują się wykonywaniem zabawek-przytulanek na rzecz fundacji. Ich celem jest zbieranie pieniędzy dla stowarzyszeń. Ale wspólnie też jeżdżą do teatrow, oper, na wycieczki.

Konkurs „Dookoła Koła” zorganizowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Rolnictwa i Obszarów Rybackich i w założeniu ma premiować szczególnie aktywne koła gospodyń wiejskich. Skierowany był do członkiń kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, grup formalnych i nieformalnych działających na terenie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa podlaskiego.

- Bardzo serdecznie chciałbym Wam wszystkim podziękować za waszą aktywność i za wasz czas poświęcany na rzecz lokalnych społeczności – mówił w czasie uroczystości Stefan Krajewski. - To dzięki waszej pracy budujemy markę naszego województwa. To wy budujecie lokalne społęczności i kierujecie rozwój naszego regionu w odpowiednim kierunku. W końcu nasze targi, świetlice wiejskie to wy. To wy wnosicie tam życie i radość. W czasach kiedy tak mocno się różnimy, to miłe zobaczyć was wszystkich razem.

Kolejne miejsca w konkursie zdobyli:

II miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” w Srebrnym Borku
III miejsce - Koło Gospodyń Wiejskich w Łętownicy
Wyróżnienia: Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie i Koło Gospodyń Wiejskich i Teatr „Zamaniony” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem.

To konkurs w całej krasie pokazał jak wieloma rzeczami, jak szeroki zakres działalności mają koła gospodyń wiejskich. Organizacje te zajmują się m.in. kultywowaniem obrzędów ludowych, promocją produktów lokalnych i tradycyjnych, rozpowszechnianiem lokalnego dziedzictwa kulturowego. Jednocześnie wspierają rozwój osobowy swoich członkiń. Poprzez prowadzone działania integrują mieszkańców sołectw oraz inne organizacje działające w tym obszarze, często są motorem kulturalnych inicjatyw danych wsi, a także całego regionu.

Zadanie konkursowe, zgodnie z załączonym Regulaminem, polegało na przygotowaniu prezentacji zakresu działalności koła i jego osiągnięć, które w jak najlepszy i interesujący sposób charakteryzuje dane zrzeszenie.

Skład Komisji Konkursowej:

 1. Andrzej Pleszuk – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich

 2. Elżbieta Masłowska – Inspektor w Departamencie Rolnictwa i Obszarów Rybackich

 3. Edyta Jurkiewicz – z-ca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWP

 4. Eliza Szadkowska – Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

 5. Agnieszka Artemiuk – przedstawiciel Podlaskiej Izby Rolniczej

Analizując nadesłane do Konkursu prace Komisja brała pod uwagę następujące kryteria:

 • Tradycja i obyczaje

 • Aktywność sportowa

 • Działalność kulturalna

 • Integracja społeczna

 • Ekologia i ochrona środowiska

 • Inicjatywy ponadlokalne

 • Osiągnięcia

 • Sposób prezentacji zgłoszonego uczestnika

Laureaci Konkursu „Dookoła Koła

I miejsce Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” w Dąbrówkach

II miejsce Koło Gospodyń Wiejskich „Boróweczki” w Srebrnym Borku

III miejsce Koło Gospodyń Wiejskich w Łętownicy

Wyróżnienia:

Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich w Dołubowie

Koło Gospodyń Wiejskich i Teatr „Zamaniony” przy Gminnym Ośrodku Kultury w Krzywem

mk, ms

 

facebook