Dodana: 19 lipiec 2018 15:00

Zmodyfikowana: 19 lipiec 2018 15:00

Gospodarstwo rolne Państwa Micun najbezpieczniejsze w województwie podlaskim

W środę, 18 lipca 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, połączone z wręczeniem nagród jego laureatom.

Ilustracja do artykułu Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.jpg

Cel konkursu, organizowanego od 2003 roku jest niezmienny – promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą. Patronat honorowy nad jego XVI edycją w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości 1918-2018 sprawuje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

W roku bieżącym do konkursu zgłosiło się 67 gospodarstw. Podstawą ich oceny były elementy wpływające na bezpieczeństwo pracy, a w szczególności: organizacja obejścia
i podwórza gospodarstwa, ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych, stan techniczny maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w gospodarstwie rolnym, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, wyposażenie w ubrania robocze i środki ochrony osobistej, przechowywanie środków ochrony roślin
i innych substancji niebezpiecznych, estetyka gospodarstw, zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających
w gospodarstwie rolnym.

Po eliminacjach regionalnych oraz wizytacji 9 gospodarstw zakwalifikowanych do finałowej oceny na etapie wojewódzkim komisja konkursowa uznała, że najbezpieczniejszym gospodarstwem rolnym w województwie podlaskim w 2018 roku zostało gospodarstwo Państwa Urszuli i Bartłomieja Micun  z miejscowości Chodorówka Stara Kolonia, gm. Suchowola, powiat sokólski - gospodarstwo ukierunkowane na produkcję jaj wylęgowych, 18 tys. kur reprodukcyjnych.

II miejsce przyznano Państwu Milenie i Kamilowi Chodnickim z miejscowości Kumelsk, gm. Kolno, powiat kolneński - hodowla bydła mlecznego.

Na III miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Państwa Emilii i Krzysztofa Horaczych
z miejscowości Kolonia Dryga, gm.  Suchowola, powiat sokólski - hodowla bydła mlecznego.

Ponadto Komisja przyznała 6 wyróżnień specjalnych:

  • Państwu Elżbiecie i Januszowi Grochowskim z miejscowości Kamińskie Wiktory, gm. Poświętne, powiat białostocki - za estetyczne i bezpieczne zagospodarowanie posesji w gospodarstwie rolnym,
  • Państwu Barbarze i Wojciechowi Gąsowskim z miejscowości Dąbrówka Kościelna, gm. Szepietowo, powiat wysokomazowiecki -za rozwiązania poprawiające ergonomię
    i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym,
  • Państwu Agacie Małgorzacie i Zdzisławowi Łubom z miejscowości Mężenin, gm. Śniadowo, powiat łomżyński - za organizację miejsca wypoczynku rodziny i zabaw dla dzieci na terenie posesji gospodarstwa rolnego,
  • Państwu Wioletcie i Wiesławowi Więckom z miejscowości Szczodruchy, gm. Raczki, powiat suwalski - za utrzymanie parku maszynowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa pracy,
  • Państwu Lidii i Markowi Wiszniewskim z miejscowości Janówka, gm. Augustów, powiat augustowski - za organizację bezpiecznych warunków pracy w warsztacie,
  • Państwu Wioletcie i Kazimierzowi Szkiłądź z miejscowości Jaminy, gm. Sztabin, powiat augustowski - za rozwiązania ułatwiające bezpieczną pracę na podmokłych łąkach torfowych.

 


 OR KRUS w Białymstoku

                                                                                                        

facebook