Dodana: 18 listopad 2016 12:23

Zmodyfikowana: 18 listopad 2016 12:23

Przyszłość jest w energii wytwarzanej lokalnie. Spotkanie z organizacją EuroNatur

Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Lokalne Grupy Działania spotkali się w czwartek 17 listopada z przedstawicielami bawarskiego stowarzyszenia EuroNatur z Bawarii w Niemczech, które specjalizuje się w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, a na terenie województwa podlaskiego realizuje projekt wspomagany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska służący wymianie doświadczeń, wsparciu eksperckiemu podlaskich samorządów oraz transferowi know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Ilustracja do artykułu Lutz Ribbe.JPG

Według obliczeń niemieckiej organizacji EuroNatur, w naszym regionie na paliwo wydajemy rocznie ok. 1,6 miliarda zł. Gdyby wszystkie samochody w województwie podlaskim miały napęd elektryczny koszty ich zasilenia spadłyby do poziomu 500 milionów złotych rocznie. Co więcej, gdyby energia była wytwarzana lokalnie - środki te nie wypływałyby poza region. Specjaliści z EuroNatur, oprócz prognoz dotyczących rozwoju rynku aut elektrycznych, zaprezentowali także niemieckie doświadczenia w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez lokalne społeczności, gdzie właścicielami sieci ciepłowniczej, elektrycznej i urządzeń energetycznych są spółdzielnie tworzone w obrębie jednej miejscowości lub wsi przez ich mieszkańców.

Część LGD-ów w ciągu najbliższych kilku lat będzie realizowała podobne projekty, w ramach których na terenach mniej zurbanizowanych powstanie szereg mikroinstalacji wykorzystujących energię słoneczną, biogaz i biomasę.

Lutz Ribbe, Dyrektor Wydziału Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej EuroNatur w czasie spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego poinformował o gotowości jego organizacji i niemieckich samorządów lokalnych do przekazywania wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju OZE w Niemczech. Chodzi tu nie tylko o tzw. „dobre praktyki” i przykłady konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych, ale także o wskazywanie błędów, których ucząc się na doświadczeniach niemieckich możemy uniknąć, rozwijając naszą energetykę odnawialną.

facebook