Dodana: 6 lipiec 2016 08:38

Zmodyfikowana: 6 lipiec 2016 08:38

Klastry energetyczne – plany Ministerstwa Energii

Prezentacja idei klastra energetycznego i tzw. wysp energetycznych oraz instalacji hybrydowych – to główne tematy spotkania, które odbyło się 24 czerwca w Ministerstwie Energii w Warszawie. Prezentacji dokonali przedstawiciele resortu.

Ilustracja do artykułu Klaster ilustracja.jpg

Definicja klastra energetycznego została przedstawiona w znowelizowanej wersji ustawy o odnawialnych źródeł energii. Pozwala to na tworzenie porozumień cywilno-prawnych, zawieranych przez  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczących wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania lub obrotu energią z OZE bądź z innych źródeł lub paliw, w ramach jednej sieci dystrybucyjnej, odpowiednio w granicach jednej gminy albo powiatu.
Zmiany w ustawie o OZE  umożliwiają tworzenie „wysp energetycznych” i zamkniętych systemów dystrybucyjnych, a więc obszarów samowystarczalnych energetycznie.
W przypadku tych ostatnich wprowadzona została deregulacja polegająca na wyłączeniu
z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia oraz opracowywania i przedkładania planów rozwoju sieci.
Środki na tworzenie klastrów energetycznych mogą pochodzić z regionalnych programów operacyjnych lub Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko.

Ministerstwo Energii poprzez uruchomienie  projektów pilotażowych klastrów energetycznych zamierza wypracować model ich wsparcia poza środkami unijnymi oraz wytyczne dla podmiotów zamierzających realizować tego typu inicjatywy. Zgodnie
z planami Ministerstwa Energii realizacja projektów pilotażowych powinna  rozpocząć się jesienią tego roku.

Znowelizowana ustawa o odnawialnych źródłach energii wprowadza także pojęcie „instalacji hybrydowych OZE (może to być np. zespół złożony z turbiny wiatrowej i ogniw fotowoltaicznych lub elektrowni szczytowo-pompowej zasilanej fotowoltaiką).
Na spotkaniu w Ministerstwie Energii podane zostały przykłady już działających inicjatyw stanowiących punkt wyjścia do utworzenia  „klastrów energetycznych”- w Nowym Targu (Klaster Energii „Zielone Podhale”), Miastku (Gminne Centrum Zarządzania Energią).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach internetowych gmin.
Przywołane zostały  także przykłady takich przedsięwzięć działających zagranicą: w Landskronie  i Malmö (Szwecja),  Valle Camonica (Włochy) oraz „wiosek energetycznych”  funkcjonujących w Niemczech.

 

 

facebook