Odnawialne Źródła Energii

 • Kalkulator do obliczania wielkości instalacji fotowoltaicznych dla województwa podlaskiego

  Miniaturka artykułu
  2017-03-29 13:19:39

  Zamieszczony na tej stronie „Kalkulator do obliczania wielkości instalacji fotowoltaicznych dla województwa podlaskiego” (do pobrania jako plik Excel)został opracowany we współpracy z niemiecką Fundację Euronatur i dostosowany do realiów województwa podlaskiego. Przy jego pomocy można obliczyć wielkość i moc paneli fotowoltaicznych oraz koszty i oszczędności związane z ich zakupem oraz stosowaniem.

 • Przyszłość jest w energii wytwarzanej lokalnie. Spotkanie z organizacją EuroNatur

  Miniaturka artykułu
  2016-11-18 12:23:46

  Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Lokalne Grupy Działania spotkali się w czwartek 17 listopada z przedstawicielami bawarskiego stowarzyszenia EuroNatur z Bawarii w Niemczech, które specjalizuje się w przedsięwzięciach dotyczących ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, a na terenie województwa podlaskiego realizuje projekt wspomagany przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska służący wymianie doświadczeń, wsparciu eksperckiemu podlaskich samorządów oraz transferowi know-how w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 • Klastry energetyczne – plany Ministerstwa Energii

  Miniaturka artykułu
  2016-07-06 08:38:14

  Prezentacja idei klastra energetycznego i tzw. wysp energetycznych oraz instalacji hybrydowych – to główne tematy spotkania, które odbyło się 24 czerwca w Ministerstwie Energii w Warszawie. Prezentacji dokonali przedstawiciele resortu.

 • Nowelizacja ustawy o OZE

  Miniaturka artykułu
  2016-05-23 09:18:32

  Polski rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o odnawialnych źródeł energii. Zapowiadane zmiany mogą ograniczyć liczbę potencjalnych lokalizacji turbin wiatrowych. Wprowadzają także nowe regulacje dla prosumentów (jednoczesnych wytwórców i konsumentów energii).

 • Rusza nabór wniosków. Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

  Miniaturka artykułu
  2016-05-22 10:35:45

  Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

 • Magazyn z kilowatogodzinami

  Miniaturka artykułu
  2016-05-20 12:28:04

  Magazyn energii to coś, o czym warto pamiętać projektując instalacje energetyczne, które wnioskodawcy z województwa podlaskiego zamierzają sfinansować ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Bez względu na to czy i z jakich środków sfinansujemy to „novum” już wkrótce czeka nas kolejny przełom w energetyce. Tej małej i tej dużej. A wszystko – przypomnijmy – zaczęło się od butelki, latawca i kawałka sznurka.

 • Badania nad biogazem w Niemczech

  Miniaturka artykułu
  2016-05-19 13:52:23

  Niemieckie Centrum Badań nad Biomasą (DBFZ) powstało w 2008 z Inicjatywy Niemieckiego Federalnego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Ochrony Konsumentów. Tuż po swoim powstaniu DBFZ dokonało fuzji z Instytutem Energii i Środowiska.

 • Szwedzki model gospodarki odpadami: odpady jako odnawialne źródło energii

  Miniaturka artykułu
  2016-05-18 14:55:26

  Odpady komunalne są traktowane w Szwecji jako surowiec energetyczny stosowany do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz paliw i nośników energii wykorzystywanych w klimatyzacji systemowej, autobusach komunikacji miejskiej, transporcie kolejowym oraz do napędzania samochodów osobowych (wykorzystuje się zarówno biogaz jaki i etanol wytwarzany z odpadów).

 • Odnawialne Źródła Energii

  Miniaturka artykułu
  2016-05-16 10:56:36

  Kwestie dotyczące OZE są z punktu widzenia rozwoju województwa podlaskiego na tyle istotne, że postanowiliśmy zwiększyć zakres i częstotliwość informacji, porad i artykułów dotyczących rozwoju energetyki odnawialnej istotnych dla lokalnych samorządów, przedsiębiorców oraz inwestorów zamierzających rozwijać tego typu przedsięwzięcia w naszym regionie.

 • Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020

  Miniaturka artykułu
  2015-04-24 13:02:29

  W sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego odbywa się dziś, 16 kwietnia br. seminarium na temat: „Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne i rolnictwo ekologiczne w PROW 2014-2020”.

facebook